Tulkit työnseisaukseen huonoja kilpailutuksia vastaan
Hankinta 15.11. 06:18

Tulkit työnseisaukseen huonoja kilpailutuksia vastaan

Mielenilmauksella vastustetaan huonoja työehtoja ja julkishallinnon lähes pelkästään hintaan perustuvia kilpailutuksia.

15.11.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Unsplash, Yousef Salhamoud

Tulkit järjestävät torstaina 25.11. klo 10.20 kolmen minuutin työnseisauksen. Työnseisauksen takana ovat Kieliasiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat. Työnseisaus koskee kaikkia tulkkeja ja siihen osallistuu niin palkansaajia kuin ammatinharjoittajia.

Akavan Erityisalat ry tiedotti aiheesta 12.11.

Työnseisaus kohdentuu ennen kaikkea kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja valtion muihin organisaatioihin, joille tulkit tuottavat palveluita. Lähes kaikki organisaatiot ovat kilpailuttamassa tulkkauspalveluita lähiaikoina, sillä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimus päättyy vuonna 2022. Lisäksi tulossa on 21 uutta hyvinvointialuetta, jotka kilpailuttavat tulkkauspalvelunsa, myös vammaisten tulkkauspalvelut. Sillä, miten nämä kilpailutukset laaditaan, on merkitystä tulkkien tulevalle työelämälle.

"Julkishallinto kilpailuttaa tulkkauspalveluita lähes yksin hinnan perusteella"

Akavan Erityisalat ry:n tiedotteen mukaan laadun osuus kilpailutuskriteereissä on mitätön. Tämä on johtanut liiton mukaan holtittomaan hinnalla kilpailuun ja hintojen syöksykierteeseen niin, ettei ammattilaisten enää kannata pysyä tai kehittyä työssään. Julkishallinnon on kannettava sosiaalinen vastuunsa palveluidensa hankinnassa, Akavan Erityisalat peräänkuuluttaa.

Tulkin rooli on välttämätön viestintätilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä, ja siksi tulkkaustilanteissa tulee käyttää koulutettua ammattilaista. Näin ei aina ole nyt, vaan tulkkina voi toimia kuka tahansa.

Tulkkien työ- ja sopimusehdot käytännössä sanellaan heille. Kieliasiantuntijat ry:n keväällä 2021 tekemän puhuttujen kielten tulkkien ansiotasokyselyn mukaan noin puolet kyselyyn vastanneista ei pysty neuvottelemalla vaikuttamaan ansiotasoonsa tai sopimusehtoihinsa. Kaikkien tulkkausalan yritysten tulisi neuvotella työntekijöidensä ja alihankkijoidensa kanssa aidosti työn ehdoista.

AVAINSANAT

kilpailutukset

JAA