Päämainos
Kiistelty hankintalain muutos lähtee lausuntokierrokselle
Hankinta 24.03. 10:28

Kiistelty hankintalain muutos lähtee lausuntokierrokselle

Elinkeinoelämä kritisoi jo helmikuussa lakimuutosta julkisten yhtiöiden suosimisesta.

24.03.2022
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettämässä lausuntokierrokselle kiistellyn julkisia hankintoja koskevan hankintalain muutosesityksen. Hankintalakiin olisi tulossa muutoksia koskien erityisaloja sekä rikosrekisterilakiin muutoksia.

Muutokset kohdistuisivat sekä kansallisiin että EU:n kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Esitettävillä muutoksilla halutaan TEM:n mukaan edistää hankintojen laatua ja vastuullisuutta. Julkisissa hankinnoissa korostuvat jatkossa ympäristöasiat sekä laatu tarjouksen valintaperusteena.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi eräitä ympäristörikoksia tarjoajien pakollisiksi poissulkemisperusteiksi sekä selkeytetään hankintayksiköiden tiedonsaantioikeuksia alihankkijoiden poissulkemisesta silloin, kun näihin voidaan soveltaa pakollisia poissulkemisperusteita.

Lakiehdotuksella edistetään myös hankintojen kaksikielisyyttä ja huomioidaan EU:n hankintojen ilmoittamissa tapahtuva uudistustyö. Ehdotuksessa muutettaisiin myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston hankintavalvontaa koskevaa määräaikaa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Elinkeinoelämä kritisoi tiukasti

Elinkeinoelämän järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät kertoivat 7.2. antamassaan tiedotteessa olevansa tyrmistyneitä työministeri Tuula Haataisen (sd) aikeista heikentää hankintalakia sekä helpottaa kuntien ja hyvinvointialueiden sidosyksikköyhtiöiden ulosmyyntiä.

Järjestöjen mukaan esitys tarkoittaisi, että julkisesti omistetut yhtiöt voisivat toimia nykyistä vapaammin markkinoilla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen pohjalta voi arvioida, että se voisi avata julkisille yhtiöille miljardien eurojen lisämarkkinat.

”Tämä heikentäisi yksityisten yritysten asemaa ja loisi erittäin epäreilun kilpailuasetelman. Hyvää hankintalakia ei pidä vesittää ja vielä sidosryhmiä kuulematta”, sanoi helmikuussa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

EK:n kilpailuasiantuntijan Annaliisa Oksanen muistutti tuolloin, että Suomessa on hyvä hankintalaki, joka on 2017 päivitetty. Sitä ei pidä lähteä muuttamaan ja vielä ohi hallitusohjelman. Markkinoilla on oltava Oksasen mukaan pelisäännöt, joiden pysyvyyteen yrityskentänkin on voitava luottaa.

TEM:n 23.3. antaman tiedotteen mukaan valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä sidosryhmiä.

Hallituksen esitysluonnokseen voi tutustua sekä siitä voi antaa lausuntoja Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoja voi antaa 29.4.2022 saakka. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

AVAINSANAT

hankintalaki

JAA