Päämainos
Hallitus perääntyi hankintalakikiistassa
Hankinta 22.04. 08:49

Hallitus perääntyi hankintalakikiistassa

Elinkeinoelämän järjestöjen kiivas vastustus sai hallituksen perääntymään.

22.04.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Hallitus on muokkaamassa kiistellyn hankintalain uudistuksen uuteen uskoon. Työministeri Tuula Haataisen (sd) johdolla valmisteltu lakiuudistus on luvattu tuoda eduskuntaan vielä tämän kevään aikana.

Hallituksen aiempi lakiversio kohtasi ankaraa vastarintaa, kun elinkeinoelämän järjestöt nousivat sitä vastaan. Lain nähtiin suosivan julkisia yhtiöitä ja kaventavan kilpailua.

Julkisten hankintojen arvo on vuosittain noin 47 miljardia euroa.

EK:n, Keskuskauppakamarin, Perheyritysten liiton ja Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen aiemmin tarjoama lakiuudistus olisi ”heikentänyt hankintalakia ja helpottanut kuntien ja hyvinvointialueiden sidosyksiköiden ulosmyyntiä” (tiedote 7.2.).

Kauppalehden 20.4. uutisen mukaan hankintalakia viilataan nyt vastustuksen vuoksi uuteen asentoon ja elinkeinoelämä on saanut selkävoiton lakia vastustaneelle lobbauksellaan. Esimerkiksi julkisesti omistettujen sidosyksiköiden mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa julkisissa hankinnoissa ei enää ole mukana.

Uudessa lakiluonnoksessa on rajattu myös ns. vastuullisuuskriteerien käyttöä hankintojen perusteena. Etenkin pk-yritykset ovat kritisoineet tätä kohtaa, koska niillä ei ole resursseja osoittaa vastuullisuuttaan samassa määrin kuin suuremmilla yrityksillä ja näin lakiesitys olisi sulkenut pk-yrityksiä pois julkisista hankinnoista.

AVAINSANAT

hankintalaki

JAA