Päämainos
Julkisten hankintojen muutosagentteja on Suomessa 16:ssa maakunnassa
Hankinta 11.04. 08:40

Julkisten hankintojen muutosagentteja on Suomessa 16:ssa maakunnassa

KEINO-osaamiskeskus on valinnut useaan maakuntaan muutosagentin eli yhteyshenkilön edistämään julkisten hankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta alueellaan.

11.04.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Adobe Stock

KEINO-muutosagenttien tehtävänä on tuoda osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa. Kuluvalla toimintakaudella muutosagenttien toiminta keskittyy muun muassa KEINO-osaamiskeskuksen alueellisten verkostojen perustamiseen ja ylläpitoon.

Hankintayksiköt eri puolilla Suomea voivat olla yhteydessä oman alueensa muutosagenttiin, jos heillä on tarvetta esimerkiksi neuvonnalle, sparraukselle, verkostoitumiselle tai tuen tarvetta markkinavuoropuheluiden järjestämisessä

Muutosagentteja eri puolella Suomea

Valitut KEINO-muutosagentit aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022 seuraavilla alueilla:

 • Etelä-Karjala, Pasi Toropainen (Etelä-Karjalan yrittäjät ry)
 • Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Matti Alakoskela (Thermopolis Oy)
 • Etelä-Savo, Ilkka Liljander (Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy)
 • Kainuu ja Lappi, Antti Savola (Novice Oy)
 • Kanta- ja Päijät-Häme, Jarkko Koskinen (Awellcare Oy)
 • Keski-Suomi, Nina Kaari (Tilika Oy)
 • Pirkanmaa, Antti Savola (Novice Oy)
 • Pohjanmaa, Kimmo Koivisto (Vaasan yliopisto)
 • Pohjois-Pohjanmaa, Tuuli Pohjola (Feasib Oy)
 • Satakunta, Jarkko Koskinen (Awellcare Oy)
 • Uusimaa, Pentti Komssi (Pääkaupunkiseudun yrittäjät ry)
 • Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa, Riikka Leskinen ja Maria Törnqvist (Valonia/Varsinais-Suomen liitto)

Muutosagentin taustalla toimii organisaatio, jolle myönnetään avustusta toimintaan. Muutosagenttina toimiminen on osa valittujen henkilöiden työnkuvaa.

"Valintatilanteessa muutosagentilta ja taustaorganisaatiolta edellytettiin innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen osaamista ja ymmärrystä käytännön hankintatoiminnasta. Valintaan on myös vaikuttanut alueellinen tuntemus, hyvät suhteet alueen julkisiin hankintayksiköihin ja syvempi osaaminen yhdellä tai useammalla toimialalla, kuten rakentaminen, liikenne tai sote", sanoo uutisessa muutosagenttitoiminnasta vastaava johtava asiantuntija Salla Koivusalo Motiva Oy:stä.

> KEINOn muutosagentit

JAA