Päämainos
UPM Metsä auditoi koko hankintaketjunsa
Hankinta 17.05. 09:28

UPM Metsä auditoi koko hankintaketjunsa

Yli sataa yritystä koskeva hanke aiotaan saada maaliin seuraavan neljän vuoden aikana.

17.05.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat UPM

UPM Metsä aikoo auditoida koko hankintaketjunsa. Auditoinnissa on mukana yli sata eri palvelutoimittajayritystä raaka-aineen hankinnasta ja metsänhoitopalveluista kuljetuksiin.

Hanke käynnistyi koulutuksella vuonna 2020 ja viime vuonna päästiin jo auditointeihin. Hankintaketjuun kuuluu yli sata puunkorjuu- sekä kuljetusyritystä. Auditoinnit ovat käynnistetty yrityksissä ja tavoitteena on saada ne päätökseen seuraavan neljän vuoden aikana.

UPM kertoo hankkeesta verkkosivullaan 9.5.

Lisää tehoa liiketoimintaan

UPM haluaa auditoinnilla parantaa liiketoimintansa suorituskykyä ja toimitusvarmuutta ja minimoida riskin joutua mukaan laittomaan toimintaan tai että liikesuhteista aiheutuisi tappioita tai mainehaittaa.

Yhtiö kertoo kehittäneensä hankintaketjunsa auditointimenetelmää ja käynnistäneensä tarkastukset varmistaakseen, että liikesuhteet toimittajien kanssa toimivat UPM:n toimintaohjeessa määritellyin tavoin.

Toimittajia auditoidaan ulkoisiin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin pohjautuvien velvoitteiden sekä PEFC- ja FSC-sertifikaattien kautta. Näiden lisäksi on käynnistetty sopimusyrityksille räätälöity toimittaja-arviointimalli.

Yhtiö sanoo valitsevansa yhteistyökumppaninsa huolellisesti edellyttämällä heiltä lakien noudattamista toiminnassaan. Yhtiö edellyttää, että sen toimittajat ja yhteistyökumppanit, agentit ja välittäjät, noudattavat UPM:n toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille ja että suorat toimittajat asettavat samat vaatimukset alihankkijoilleen.

Yksityiskohtaisemmalle tasolle uudella mallilla

UPM haluaa saada paremman näkyvyyden työntekijöiden rekrytointeihin, työsopimuksiin, työaikaan, palkanmaksukäytäntöihin, matkustamiseen sekä majoitukseen, ja huolehtimaan että nämä noudattavat UPM:n toimintaohjetta.

”Uudessa arviointimallissa päästään yksityiskohtaisemmalle tasolle kuin yleisauditoinneissa. Työssä on päästy hyvin alkuun ja auditointeja jatketaan tänä vuonna”, sanoo tiedotteessa UPM Metsän resurssipäällikkö Marko Nevalainen.

”Puunkorjuussa ja metsälogistiikassa käytetään raskasta kalustoa ja siirretään raskaita taakkoja. Työympäristössä on riskejä, jotka on tunnettava ja hallittava”, hän painottaa.

AVAINSANAT

UPM Metsä

JAA