Päämainos
HUSin tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä hankintojen kehittämistä
Hankinta 15.06. 06:43

HUSin tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä hankintojen kehittämistä

Myös Apottia ja tietojohtamista syytä parantaa.

15.06.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara

HUSin valtuusto käsittelee tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen 16.6.2022. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa hoitoon pääsyä, strategian toimeenpanoa, hankintoja, rekrytointia, hoidon laatua, kaksikielisyysohjelmaa sekä HUS Diagnostiikkakeskusta ja HUS Tietohallintoa. 

Tarkastuslautakunta katsoo, että HUS on ydintoimintansa osalta pääosin hyvällä tasolla. Esimerkiksi koronapandemiaan liittyvät ajanvarauspalvelut toimivat hyvin, Liikkuva sairaala LiiSa -toimintamallin avulla on saatu hyviä tuloksia ikääntyneiden päivystyspotilaiden hoidossa, ja potilaiden antama arvio hoidon vaikuttavuudesta saadaan nyt sähköisesti.

Tarkastuslautakunta antaa hallitukselle 15 suositusta toiminnan kehittämiseksi. Lautakunnan mukaan esimerkiksi hankinnat tulee saattaa lainmukaiselle tasolle ja varmistaa, että tarkastuslautakunnan aiemmin hankinnoista sekä hankintatoimesta antamat suositukset toimeenpannaan.

Lautakunnan mukaan on myös välttämätöntä myös Apotin kehittäminen siten, että järjestelmälle asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisäksi on seurattava Apotin vaikutuksia tuottavuuteen ja varmistettava, että järjestelmästä saadaan johtamisessa tarvittavat tiedot. Laitehankintoja varten perustetun osakkuusyhtiön vaikutuksia tulee seurata. Lisäksi tulee varmistaa, että tilintarkastajan antamat suositukset toteutuvat läpi organisaation.

AVAINSANAT

HUS

JAA