Päämainos
Äänekosken kaupunki päivitti hankintaohjeensa
Hankinta 20.07. 07:08

Äänekosken kaupunki päivitti hankintaohjeensa

"Vastuullisuuden näkökulmat ovat merkittävässä roolissa."

20.07.2022
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Äänekosken kaupunki

Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 kaupungin uuden hankintaohjeen.

Uusi hankintaohje korvaa edellisen vuonna 2017 laaditun ohjeen ja tuli voimaan 1.7.2022. Päivitetyssä hankintaohjeessa huomioidaan hankintalainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä Äänekosken uuden kaupunkistrategian mukaisesti avoimuus ja vastuullisuus.

"Hankintaohjeen päivityksen yhteydessä ohjeeseen on sisällytetty vastuullisuuden huomioonottamista koskevia tavoitteita ja toimintamalleja. Ohjeessa on huomioitu sekä sosiaalista, kuten työllistymiseen liittyvää, että ympäristöön liittyvää vastuullisuutta. Erityisesti ympäristöasiat otetaan nyt huomioon aivan uudella tavalla", hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä kuvailee.

Myös kaupungin noudattamiin kilpailuttamisen euromääräisiin kynnysarvoihin on tullut muutoksia.

"Laki määrittää tietyt kilpailutuksen kynnysarvot, mutta Äänekosken kaupungin omat ohjeet ovat lakia tiukempia. Hankintaohjeistuksen mukaiset kilpailuttamisen kynnysarvot ovat muuttuneet esimerkiksi rakennusurakoissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, joissa kilpailutusrajaa on nostettu aiemmasta. Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnykset ovat ennallaan", Mäkelä kertoo.

Kaupungin oma hankintaohje on kuntien vapaaehtoinen väline hankintatoiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Vaikka hankintaohjeen laadinta on vapaaehtoista, hyväksytty ohje on sitova ja jokaisen Äänekosken kaupungin työntekijän tulee noudattaa sitä.

Ohjeen päivityksellä Äänekosken kaupunki pyrkii myös lisäämään ja helpottamaan yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Äänekosken Yrittäjien hallitukselta pyydettiinkin valmisteluvaiheessa hankintaohjeen päivityksestä kommentteja, jotka on otettu huomioon ohjetta laadittaessa.

AVAINSANAT

Äänekoski

JAA