Päämainos
Markku Henttinen: Hankinta vastuullisuuden vartijana
Hankinta 12.09. 06:00

Markku Henttinen: Hankinta vastuullisuuden vartijana

Hankinta-ammattilaiset ovat avainasemassa organisaation vastuullisuuden suhteen, kirjoittaa Markku Henttinen Osto&Logistiikan pääkirjoituksessa.

12.09.2022
Teksti Markku Henttinen

Kestävä kehitys velvoittaa meitä jättämään tuleville sukupolville enemmän mahdollisuuksia kuin meillä on ollut. Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että lainsäädännön vaatimukset ylitetään ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan suhteen noudattaen hyvää hallintotapaa. Vastuullisuuskäsitteen yhteydessä käytetään usein englannin kielistä ESG-lyhennettä, joka tulee sanoista Environmental, Social ja Governance eli ympäristö- ja sosiaalinen vastuullisuus sekä hyvä hallinto.

Hankinta-ammattilaiset ovat avainasemassa organisaation vastuullisuuden suhteen. Liiketoiminnan arvon muodostuksessa hyvinkin
70 prosenttia muodostuu erilaisista hankinnoista ja niihin liittyvästä logistiikasta. Tuote- ja palveluhankinnat verkottuvat globaaleiksi ja usein monitasoisiksi verkostoiksi. Vaikka omat suorat toimittajat tai alihankkijat voidaan tarvittaessa auditoida, niin näiden yritysten taustalla oleva alihankintaverkosto jää pimentoon. Miten varmistetaan, ettei lapsityövoimaa käytetä tai luontoa turmella? Jättääkö toimittaja täyttämättä yhteiskunnallisia velvoitteita omaa kilpailukykyä parantaakseen?

Hankinta-ammattilaisilla on nyt viime hetken tilaisuus luoda tarvittavat kyvykkyydet, joilla varmistetaan vastuullisuuteen liittyvien monien tavoitteiden ylittäminen. Pelkästään tuotekohtaisen hiilijalanjäljen raportoiminen koko toimitusverkoston osalta, toimittajilta asiakkaille ja edelleen kierrätykseen on mittava haaste. On nähtävissä, että lainsäädäntö tulee edellyttämään myös hiilijalanjäljen raportointia. Työ on aloitettava nyt.

Juuri kun koronapandemian laantuminen mahdollisti yhteiskunnan avautumisen ja paluun uuteen normaaliin, sotilaallinen "erikoisoperaatio" Ukrainassa johti laajamittaiseen, brutaaliin sotaan. Sodassa inhimilliset kärsimykset ovat aina mittaamattomat ja päätöksentekijöiden arvomaailma sekä todelliset kasvot paljastuvat.

Sota ei koske ainoastaan sotivia maita vaan koko maailmaa. Sodassa käytetään aseina myös pakotteita ja vastapakotteita, energiaa ja viljaa. Sodassa toimenpiteiden häikäilemättömyydellä ei näytä olevan mitään rajaa.

Ensin pandemia sitten komponentti- ja tavarapula, sota, kallis energia, globaali ruokakriisi, kustannusten voimakas nousu ja korkea inflaatio sekä orastava taantuma vaikuttavat kaikki jokaisen meistä arkeen ja työhön.Ilmastonmuutos haitallisine seurauksineen sekä luonnon monimuotoisuuden katoaminen ovat tietoisuuteemme nousseita valtavia haasteita pitkälle tulevaisuuteen.

Tuntuu kuin maailma olisi mennyt sekaisin. Vai olimmeko vain tuudittautuneet liian hyvään, aineellisesti yltäkylläiseen elämään, missä mikään ei uhkaa?

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että puheet korkeasta inflaatiosta ja nousevista kustannuksista ovat osaltaan siivittäneet monet yritykset huipputuloksiin.

Inflaation selättämisessä hankinta-ammattilaisilla on avaimet käsissä. Perinteisesti osaamme neuvotella hyvät sopimukset, käytetään sitä osaamista nyt ja torjutaan toimittajien ylisuuret hinnan korotukset.


Markku Henttinen on Osto&Logistiikka-lehden päätoimittaja ja LOGY ry:n toimitusjohtaja.

JAA