Päämainos
Ostolaskudatan avaaminen yleistyy
Hankinta 12.09. 06:48

Ostolaskudatan avaaminen yleistyy

Kuntien ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkista viranomaisen tietoa. Data-aineiston julkaiseminen kaikille avoimessa verkkopalvelussa on kuitenkin kunnille vapaaehtoista.

12.09.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara

Julkisten hankintojen ostolaskudataa esittelevät verkkopalvelut ovat verrattain uusia ilmiöitä. Tällaisia hankintoja yhteenvetäviä datapankkeja ovat muun muassa 2018 avattu Handata.fi- ja 2019 auennut Tutkihankintoja.fi-palvelu.

"Avoimesti, kaikkien saataville asetettu ostolaskudata mahdollistaa yhteisten varjojen käytön seurannan helposti ja nopeasti", tiivistää Handata-
palvelun syntyyn vahvasti myötävaikuttanut Jorma Saariketo yhden palveluiden keskeisistä hyödyistä.

Kaikille avoimia datalähteitä penkomalla on mahdollista päästä käsiksi paitsi julkisten varojen väärinkäytöksiin, mutta myös löytää arvokasta dataa julkisten hankintojen tiedolla johtamisen tueksi.

Saarikedon mukaan ostolaskudatan julkistaminen tukee myös julkissektorin kustannustietoisuutta.

"Avoin data auttaa julkisorganisaatioita löytämään markkinatietoa potentiaalisista toimijoista hankintojen ja ostojen valmistelun tueksi. Yrityksille puolestaan ostolaskudatasta avautuu maisema, minkälaisia hankintoja alueella tehdään ja miten niihin päästä käsiksi", Saariketo luettelee.

Sattumaa ei siis ole, että yrittäjäjärjestöt kiinnostuivat ensimmäisenä valtakunnallisena toimijana ostolaskudatan tuomisesta helposti kaikkien osapuolten hyödynnettäväksi.

Varsinais-Suomen Yrittäjien aloitteesta syntyneessä Handata-palvelussa on tällä hetkellä julkaistuna yksityiskohtaiset tiedot yli 50 kunnan, 62 valtion viraston sekä muutaman muun julkisen toimijan ostolaskudatasta. Julkistahoille palveluita, tavaroita ja urakoita toimittavia yrityksiä ja muita yhteisöjä Handatan tietokannasta löytyy lähes 80 000. Ostoja tietokannasta löytyy 40 miljoonaa, joiden yhteisarvo on lähes 200 miljardia.

Julkistaminen vapaaehtoista

Ostolaskudatan avaaminen on vapaaehtoista. Tietojen julkistamisen tueksi kunnille ja kuntayhtymille on tarjolla Kuntaliiton teettämä ohjeistus.

"Ohjeistuksesta julkaistiin viime vuonna uusi, edeltäjäänsä huomattavasti yksityiskohtaisempi ja kattavampi versio. Sen perusteella ostolaskudatan julkaiseminen on helpompaa, nopeampaa ja tuottaa yhtenäisempää aineistoa", Saariketo lupaa.

Uuden ohjeistuksen myötä vajaassa vuodessa ostolaskudatansa julkaisevien kuntien lukumäärä onkin yli kaksinkertaistunut.


FAKTA: Mikä ostolasku?

Jorma Saariketo"Ostolaskudata tarkoittaa käytännössä sitä tietoa, mitä julkiset toimijat - kaupungit, kunnat, valtio - ostavat markkinoilta. Ostolaskudata sisältää tiedot, mitä erilaisia palveluita, tuotteita, tarvikkeita ja urakoitsijoita verorahoilla ostetaan ja kuinka paljon niistä on maksettu sekä miltä taholta ne on ostettu", sanoo Handata Oy:n toimitusjohtaja Jorma Saariketo.

Handata-palvelu löytyy osoitteesta https://handata.fi.

AVAINSANAT

Ostolaskudata

JAA