Päämainos
Pölkylle koko hankintaketjuun reaaliaikainen tietojärjestelmä
Hankinta 19.10. 08:27

Pölkylle koko hankintaketjuun reaaliaikainen tietojärjestelmä

Kaikki toimitusketjussa mukana olevat saavat näytölleen puunhankinnan avaintiedot.

19.10.2022
Teksti Esko Lukkari

Pölkky Oy on ensimmäisenä suomalaisena sahateollisuusyhtiönä ottanut käyttöön kaikille puunhankinnassa mukana oleville reaaliaikaisen metsäjärjestelmän. Siinä kaikki tieto päivittyy reaaliaikaisesti puunhankinnan ketjussa työskentelevien näytölle.

Pölkky tiedotti asiasta 4.10.

Pölkky on Pohjois-Suomen suurin yksityinen sahayhtiö. Sen liikevaihto oli vuonna 2021 reilut 143,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,4 miljoonaa. Yhtiössä on noin 150 työntekijää.

Pölkky Oy teki järjestelmästä aiesopimuksen Trimble Forestry Europe Oy:n kanssa lokakuussa 2018. Tästä alkoi prosessi uuden metsäjärjestelmän määrittämiseksi vastaamaan nykyaikaisen puunhankinnan tarpeita.

Asia alkoi konkretisoitumaan huhtikuun alussa 2022, kun uutta järjestelmää alettiin ottamaan vaiheittain käyttöön ensimmäisenä Suomessa. Muutos oli merkittävä, kun kaikki entinen siirrettiin historiaan ja uutta otettiin tilalle. Nyt lokakuussa neljä vuotta aloituksesta metsäasiantuntijat ja yrittäjät niin korjuussa kuin kuljetuksessakin toimivat uudenaikaisilla selainpohjaisilla työkaluilla.

Puukauppa täysin sähköisesti

Metsävaratietojen sisältämien puusto- ja kuviotietojen, sekä erilaisten karttatasojen avulla puukaupan suunnittelu on mahdollista jo pitkälle toimistotyönä. Metsänomistajalle voidaan tietojen perusteella tehdä esityksiä hakkuumahdollisuuksista ja käsittelyvaihtoehdoista, jotka tarkennetaan tarvittaessa maastokäynnillä. Kauppaa tehdään yhä perinteisestikin, mutta etämetsänomistajien kanssa kaupankäynti voidaan hoitaa nyt myös täysin sähköisesti.

Uusi järjestelmä tarjoaa yrittäjille oman työn suunnitteluun työkalut, jotka mahdollistavat työn tekemisen laadukkaammin ja tehokkaammin. Myös mobiilityökalut tulivat uutena asiana yrittäjien ja työntekijöiden käyttöön.

Kaikki tapahtumat metsässä välittyvät myös asiantuntijoiden tietokoneille, joten korjuuta ja kuljetusta ohjaavilla metsäasiantuntijoilla on käytössä ajantasainen tieto katkotuista puuvarastoista tienvarressa ja sahoilla.

Uuden järjestelmän ja siihen integroitavien ohjelmien avulla voimme lähitulevaisuudessa avata metsänomistajille näkymät omiin metsävaratietoihin ja sitä kautta erilaisiin metsäpalveluihin, sekä kaupan kohteena olevan leimikon tapahtumien seurantaa metsässä, että niiden toteutumiseen erilaisten raporttien avulla.

AVAINSANAT

Pölkky Oy

JAA