Päämainos
Yrittäjät: Julkiset kilpailutukset avattava pienyrityksille
Hankinta 12.01. 10:27

Yrittäjät: Julkiset kilpailutukset avattava pienyrityksille

Yrittäjät edellyttää, että julkiset hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

12.01.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara

“Meillä on lisääntyvä ”sosialismi”. Tällä tarkoitan julkisesti omistettuja yhtiötä, joita on tullut lisää hyvinvointialueiden aloittaessa. Näillä selvästi kierretään hankintalakia. Tämä ei lisää yrittäjyyttä, eikä verorahojen tehokasta käyttöä”, sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa edunvalvontajärjestön johtaja Harri Jaskari

Yrittäjät peräänkuuluttaa pienille ja keskisuurille yrityksille muiden toimijoiden kanssa tasapuolisesta pääsyä tarjouskilpailuihin. Tämä edellyttää Yrittäjien mukaan esimerkiksi hankintojen jakamista sopivankokoisiin osiin.  

“Ensi vaalikaudella hankintalakia tulee yksinkertaistaa. Sen tavoitteena on oltava aito ja reilu kilpailu sekä markkinoiden toimivuus”, sanoo Jaskari.  

Suomen Yrittäjät on julkaissut ohjelman reilun kilpailun ja yrittäjyyden vahvistamiseksi.  

“Nyt julkisen sektorin kilpailutuksessa on keskimäärin vain kaksi osallistujaa. Kolmasosa hankinnoista tehdään jo ilman kilpailutusta veronmaksamien omistamilta sidosyksikköyhtiöiltä. Tähän menoon on saatava ensi kaudella muutos. Se tapahtuu lainsäädännöllä, viranomaisvalvonnan riittävillä resursseilla ja paikallisesti poliitikon tahdolla avata markkinoita pk-yrityksille", sanoo Jaskari. 

Yrittäjät on erittäin huolissaan nykykehityksestä, kun julkinen sektori ostaa palveluita ja tuotteita omilta yhtiöiltään kilpailutuksia kiertäen.   

Yksityisten tontilla toimivat esimerkiksi monialayritys Arkea Oy (49 miljoonan euron liikevaihto), ravitsemisalanServica Oy (97 m€), ravitsemus- ja siivousalan Polkka Oy (30 m€), pesula- ja tekstiilihuollon Sakupe Oy (24 m€) jaict-sektorin Istekki Oy (151 m€).  Julkisen sektorin omistamien yhtiöiden toiminnan laajuus selviää esimerkiksi tästä raportista.  

Elinkeinoelämän järjestöt ovat vaatineet toimenpidepyynnössään KKV:tä tutkimaan julkisen sektorin sidosyksikköjärjestelyjen lainmukaisuutta. 

JAA