Päämainos
Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma - panosta yrityksesi arvokkaimpaan lenkkiin
SponsoroituHankinta 29.05. 11:18

Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma - panosta yrityksesi arvokkaimpaan lenkkiin

Hankintatoimi elää suurta muutoksen aikaa - kustannustehokkaiden prosessien lisäksi tarvitaan koko liiketoimintaa tukevaa ja globaalisti toimivaa hankintatoimea.

29.05.2023
Teksti LUT-yliopisto

Hankintatoimi muodostaa tärkeän lenkin yrityksen tuotekehityksen, tuotannon, myynnin ja asiakkaiden välille. Hankintojen johtaminen edellyttääkin koko yrityksen arvoketjun ymmärtämistä.

Hankintojen kansainvälinen toimintaympäristö ja sen kautta rakentuvat verkostot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailuedun saavuttamiseksi hankintatoimea täytyy johtaa ammattimaisesti ja tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa.

Yritykset ovat yksilöitä. Siksi pelkkä hyvien käytäntöjen kopiointi ja hallinta eivät riitä. Yrityksen on löydettävä omaan liiketoimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvat tavat johtaa hankintatoimea.

Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma

Lokakuussa 2023 alkavasta Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelmasta saat uusia näkökulmia työhösi sekä työkaluja strategisten valintojen tekemiseen. Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Ohjelma soveltuu LUT EMBA -ohjelman teemaksi tai LUT-yliopiston tutkintoihin liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi.

Tule mukaan ja hanki työkalut tehokkaaseen strategiseen hankintatoimeen!

Ohjelman tiedot

Laajuus: Ohjelman akateeminen laajuus on 24-26 opintopistettä ja kesto 11-13 lähiopiskelupäivää.

Opiskelutapa: Aihealueisiin orientoivat ennakkolukemiset ja -tehtävät, lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -oppimistehtävät. Työelämän tarpeita huomioivia harjoitustöitä, aihealueen syvällisempään asiantuntemukseen johdattelevia case-harjoituksia ja etätyöskentelynä itsenäisiä tehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä. Osa ohjelman opinnoista luennoidaan englanniksi.

Aikataulu ja sijainti: 5.10.2023 – 26.4.2024 Lahdessa. Moduuli 7 järjestetään Saksassa. Ilmoittautuminen ohjelmaan 21.9.2023 mennessä. Yksittäisiin moduuleihin voi ilmoittautua ohjelman aikana.

Hinta: 7 500 - 8 500 € + alv 24 %.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

  • Yrityksille, jotka ymmärtävät hankintapäätösten olevan tärkeitä strategisia päätöksiä.
  • Yrityksille, joissa tarvitaan tehokkaita työkaluja strategisten valintojen tekemiseen sekä toimittajasuhteiden hallintaan.
  • Henkilöille, jotka haluavat kehittyä monipuolisesti hankintojen asiantuntijoina ja hankintapäätösten tekijöinä.
  • Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimiville esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille sekä näihin tehtäviin valmistautuville.

Miksi hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma?

  • Hankintatoimi elää muutoksen aikaa – reagoivasta operatiivisesta ostamisesta on siirryttävä kohti proaktiivista ja globaalisti toimivaa strategista hankintatoimea.
  • Hankintojen osuus voi olla jopa 75 % yrityksen liikevaihdosta – hankintojen strateginen suunnittelu ja kustannustehokas toteutus ovat yritykselle välttämättömiä.
  • Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa – hankintatoimen rooli organisaation kilpailuedun hankkimisessa ja ylläpidossa korostuu.
  • Koronavirus ja Ukrainan sota ovat osoittaneet globaalien toimitusketjujen haavoittuvuuden. Toimitusketjujen riskienhallinnasta ja resilienssin parantamisesta on tullut keskeinen osa hankintojen johtamista.
  • Hankintatoimen ammattilaisilta vaaditaan jatkuvasti uutta ja monipuolisempaa osaamista.

Tunnustettua osaamista

LUT-täydennyskoulutus palvelee vuosittain noin 300 yritystä ja 1 500 henkilöä ympäri Suomea yli 30 vuoden kokemuksellaan.

Asiakkaamme saavat käyttöönsä yli 200 LUTin asiantuntijan lisäksi laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston.

Tule mukaan ja kehitä itsestäsi strategisen tason hankintatoimen asiantuntija!

Ota yhteyttä

Nina Kykkänen, koulutuspäällikkö
puh. 040 766 7987
nina.kykkanen@lut.fi

Lue lisää: Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma


AVAINSANAT

LUT-yliopisto

JAA