Päämainos
Infraurakoista riidellään oikeudessa kalliisti – toisiko tarjouspyyntöjen vakiointi helpotusta ongelmaan?
Hankinta 20.10. 09:09

Infraurakoista riidellään oikeudessa kalliisti – toisiko tarjouspyyntöjen vakiointi helpotusta ongelmaan?

Tampereen yliopiston ProDigial-tutkimusohjelmassa selvitettiin, millaiset syyt johtavat hankintojen epäonnistumiseen ja lopulta oikeuskäsittelyyn.

20.10.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Valtio, kunnat ja kaupungit hankkivat yhä enemmän infraurakoita yksityisiltä yrityksiltä. Vaikka hankintalainsäädäntö ohjaa ja turvaa julkisia hankintoja, aina ne eivät onnistu. ProDigial-tutkimusohjelman aineistosta kävi ilmi, että alle kolmasosa markkinaoikeuteen päätyneistä valituksista hyväksytään. Esimerkiksi kansallisesti vakioidut soveltuvuusvaatimukset auttaisivat selkiyttämään kilpailutuksia.

Tampereen yliopisto tiedotti aiheesta 19.10.2023.

Hankintaprosessin menettelyvirheistä kiistellään markkinaoikeudessa tiuhaan, pitkään ja kalliisti

Tutkimuksessa analysoiduista infraurakoita koskevista valituksista kuitenkin vain alle kolmannes johti langettavaan päätökseen.

Projektipäällikkö Juha-Matti Junnonen ProDigialista kertoo, että eniten eripuraa aiheuttavat tarjouspyyntöjen epäselvyydet erityisesti soveltuvuusvaatimuksissa. Hänen mukaansa valtakunnallisesti vakioidut soveltuvuusvaatimukset auttaisivat välttämään virheiltä.

"Tutkimusaineistosta käy ilmi, että tyypillisin valituksen aihe liittyy tarjoajan soveltuvuuden kuten liikevaihto- tai referenssivaatimusten määrittämiseen. Vaatimusten pitäisikin olla samankaltaisia samoihin tarkoituksiin eri kaupungeissa", Junnonen sanoo tiedotteessa.

Tarjousten käsittelyvaiheessa valituksia aiheuttivat erityisesti tarjouksen tai tarjoajan sulkeminen kilpailusta. Myös tarjousvertailun toteutukseen liittyvät epäselvyydet kismittivät. Valittaja on usein tarjouskilpailussa kakkossijalle jäänyt tarjoaja, jonka mielestä voittanut tarjous olisi pitänyt hylätä tai sulkea pois tarjouskilpailusta.

Vähiten ongelmia oli hankintapäätösvaiheessa. Niistä suurin osa koski hankinnan keskeyttämistä ja sen perusteluita.

Selvityksessä analysoitiin 104 infra-alan urakkaa, joista oli valitettu markkinaoikeuteen. Valituksista markkinaoikeus hylkäsi 74. Aineistossa oli sekä EU-hankintoja että kansallisia hankintoja.

Vaatimusten vakiointi lisäisi onnistumisia

Epäonnistuneet hankinnat johtavat usein epäonnistuneisiin hankkeisiin, pahimmassa tapauksessa urakkaa ei koskaan päästä edes aloittamaan kilpailutusta koskevien valitusten takia.

Junnosen mukaan kyseessä on hukkatyö, jonka maksajina ovat kunnat ja kaupungit, viime kädessä siis veronmaksajat.

"Epäselvät hankinnat syövät turhaan verorahoja ja tuottavuutta. Kun aikaa tuhraantuu oikeudenkäynteihin, lausuntoihin ja selvittelyyn, niin hankkeet viivästyvät, keskeytyvät ja kestävät pidempään kuin oli tarkoitus. Myös koko hankkeen loppulasku on usein aiottua isompi."

Yleensä kilpailutuksen voittaa edullisin tarjous. Junnosen mukaan tällöin tavoitteena on lähinnä minimoida epäonnistuminen. Jos urakkahinnan lisäksi kilpailutuksessa hyödynnetään laadullisia tekijöitä, puhutaan jo toteutuksen onnistumisen maksimoinnista. Tämä vaatii hankintayksiköiltä selkeästi yksilöimään painottamansa laatutekijät. Vaatimusten vakiointi kirkastaisi tilannetta.

"Laadulliset tekijät liittyvät usein vastuuhenkilöiden ammatilliseen pätevyyteen, kokemukseen ja koulutukseen sekä urakoitsijan toiminnan kuvauksiin esimerkiksi toimintajärjestelmien tai sertifiointien avulla. Ne mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen, mutta eivät takaa sitä", Junnonen sanoo.

Toimintamalleja hankintojen selkiyttämiseksi on tarkoitus kehittää ProDigial2-tutkimusohjelmassa, jota valmistellaan parhaillaan.

JAA