Päämainos
VTV näkee hankeyhtiömallissa merkittäviä riskejä
Hankinta 21.12. 10:14

VTV näkee hankeyhtiömallissa merkittäviä riskejä

Virasto ei suosittele hankeyhtiöitä rataverkon suurten investointien suunnitteluun

21.12.2023
Teksti Esko Lukkari

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) pitää hankeyhtiömallia merkittävänä riskinä ratainvestointien suunnittelussa. Toisaalta sen mukaan kolmea suurta ratahanketta suunnittelevat hankeyhtiöt ovat toimineet tehokkaasti ja luoneet innovatiivisia uusia käytäntöjä.

VTV on selvittänyt, miten hyvin hankeyhtiömalli tukee ratayhteyksien suunnittelun tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta ja tavoitteiden saavuttamista.

Vuosina 2020–2022 suuria ratahankkeita suunnittelemaan perustetut Turun Tunnin juna Oy, Suomi-rata Oy ja Itärata Oy ovat sen mukaan toimineet tehokkaasti sekä pyrkineet kehittämään innovatiivisia suunnitteluratkaisuja. Yhtiöt ovat myös luoneet hyviä riskienhallinnan ja kustannusten seurannan toimintatapoja, joita tulisi soveltuvin osin siirtää väylähallinnon toimintaan.

VTV julkisti arvionsa hankeyhtiöistä 18.12.

Rahoitusmallissa eniten ongelmia

Valtiontalouden näkökulmasta VTV ei suosittele hankeyhtiöitä rataverkon suurten investointien suunnitteluun. Hankeyhtiömallin vahvuutena pidetty, koko suunnitteluvaiheen pitkäjänteinen, vaalikaudet ylittävä rahoituskaan ei kaikkien yhtiöiden kohdalla toteutunut, kun rahoitusta uudelleenlinjattiin vuoden 2023 hallitusohjelmassa.

Suomen lainsäädäntö ei tunnista hankeyhtiötä valtion rataverkon suunnittelijana eikä hankeyhtiömallilla ole vielä havaittu syntyneen merkittäviä suunnittelutyön kustannussäästöjä. Vaikka hankeyhtiöiden suunnittelutehtävä ja -rooli olikin määritelty selkeästi, niiden muuhun tehtävänkuvaan oli jäänyt tulkinnanvaraa. Lisäksi Väylävirastolle on syntynyt ennakoimatonta lisäsuunnittelun tarvetta ja velvoitteita.

Valtioneuvoston tulisi VTV:n mukaan harkita tarkkaan hankeyhtiöiden käyttöä ratahankkeiden suunnittelun rahoitus- ja organisaatiomuotona ja perustella tekemänsä valinnat. Ennen suurten ratahankkeiden toteutusta valtioneuvoston tulee päättää suuret kysymykset, kuten ratalinjaukset ja varmistaa riskien hallinta.

Hankeyhtiöiden tulevaa toimintaa voidaan suunnitella ja kehittää tarkastuksen tulosten perusteella. Tarkastus tuotti eduskunnalle ja väylähallinnolle tietoa myös tulevaisuuden liikenneinfrastruktuuri-investointien valmistelua ja niitä koskevaa päätöksentekoa varten.

JAA