Päämainos
Tulli: Sadat maahantuontiyritykset jättäneet velvoitteensa hoitamatta
Hankinta 26.02. 05:21

Tulli: Sadat maahantuontiyritykset jättäneet velvoitteensa hoitamatta

Uuden EU:n hiilirajamekanismin myötä maahantuontiyritysten on raportoitava tuomiensa tavaroiden päästötiedot EU:n komissiolle. Tullin tietojen mukaan sadat yritykset eivät ole tehneet raporttia määräajassa – vielä kuitenkin ehtii, Tulli muistuttaa.

26.02.2024
Teksti Ilmari Tuomivaara

Maahantuojien, sekä yritysten että yksityishenkilöiden, on raportoitava tuomiensa CBAM-tavaroiden suorat ja epäsuorat päästöt komissiolle. Viime loka-, marras- ja joulukuussa maahantuoduista CBAM-tavaroista piti jättää raportti komissiolle tammikuun loppuun mennessä. Tämä raportointivelvoite koski Suomessa noin 1 000 maahantuojaa, Tulli muistuttaa 23.2. tiedotteessaan. 

Tulli mukaan vain noin 300 yritystä on käynyt raportoimassa määräaikaan mennessä. CBAM-tavaroihin kuuluvat EU:n ulkopuolelta EU:hun tuotavat tietyt rauta- ja terästuotteet, lannoitteet, alumiini- ja sementtituotteet sekä vety ja sähkö.

"Valtaosa raportointivelvollisista ei ole vielä jättänyt vaadittua raporttia, vaikka alkuperäinen määräaika on jo mennyt. Syitä tähän on useita. Esimerkiksi, kaikki eivät ole tietoisia, että heidän maahantuomansa tavarat ovat CBAM-tavaroita, vaikka tästä on kerrottu tavaroiden luovutuspäätöksen yhteydessä. Oma roolinsa on myös komission raportointijärjestelmän teknisillä haasteilla", sanoo tiedotteessa Tullin hiilirajamekanismitoiminnon päällikkö Jarkko Koho.

Koska komissiolla on ollut teknisiä haasteita uuden raportointijärjestelmän rakentamisessa, on komissio antanut maahantuojille mahdollisuuden hakea 30 päivää lisäaikaa raportointiin.

"Olemme viestineet komission suuntaan sekä asiakkaitten että omien asiantuntijoidemme havaitsemista järjestelmävirheistä. Järjestimme tammikuussa viisi asiakastilaisuutta raportoinnista. Lisäksi olemme aktiivisesti neuvoneet maahantuojia järjestelmän kirjautumis- ja raportointiongelmissa. Kuulemme edelleen mielellämme asiakkailta toiveita, miten voisimme olla avuksi, jotta tarvittavat raportit saadaan jätettyä. Viime kädessä jokainen yritys vastaa kuitenkin itse raportointivelvollisuuden täyttämisestä", tiivistää Koho tehtyjä toimia.

"Nyt on tärkeintä toimia pikaisesti ja kirjautua siirtymärekisteriin. Jos päästötiedot ei ole tiedossa, raportin voi jättää käyttämällä komission antamia oletusarvoja."

Miksi pitää raportoida?

Hiilirajamekanismin tavoitteena on, että EU-tuontitavaroiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden hiilisisältöä. Samalla halutaan kannustaa kolmansia maita ja heidän valmistajiaan vähentämään päästöjään.

Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön vaiheittain. Nyt käynnissä olevalla siirtymäajalla (1.10.2023-31.12.2025) maahantuojan on raportoitava tuomiensa CBAM-tavaroiden suorat ja epäsuorat päästöt komissiolle. Raportti jätetään neljännesvuosittain edeltävän vuosineljänneksen tuonneista. Siirtymäajan päätyttyä CBAM-tavaroiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi 1.1.2026 alkaen ja maksullisten CBAM-todistusten hankinta alkaa.

Raportoinnilla on välillisesti tärkeä rooli hiilivuodon torjunnassa ja kasvihuonepäästöjen torjunnassa. Raporttien avulla komissio voi vahvistaa oletusarvot, joita käytetään tavaroiden tuotesidonnaisten päästöjen laskennassa sitten, kun hiilirajamekanismiin varsinaisesti siirrytään vuonna 2026. Raportointivaihe auttaa myös hiilirajamekanismin toimivuuden arvioinnissa.

Lainsäädäntö mahdollistaa sanktioiden, kuten virhemaksujen antamisen, jos raportointivelvollisuutta ei täytä. Käynnissä oleva siirtymäkausi on oppimisjakso kaikille: komissiolle, kansallisille viranomaisille ja raportoijille. Jos raporttia ei kuitenkaan pyynnöistä huolimatta anneta, niin virhemaksu voi olla mahdollinen. Pahimmillaan laiminlyönnin seurauksena voi olla jopa se, ettei toimija tulevaisuudessa saisi lupaa tuoda CBAM-tavaroita EU-alueelle.

"Nyt kolmen ensimmäisen raportointijakson aikana maahantuojilla on hyvin aikaa kommunikoida tavaroiden valmistajien kanssa päästötiedoista, hankkia tarvittavat resurssit raportointiin sekä muodostaa itselle toimiva raportointikäytäntö. Verkkosivuiltamme löytyy kattava ohjepaketti", muistuttaa Koho.

 

JAA