Alkuperän merkitys yhä tärkeämpää ja tuottavampaa
Hankinta 08.09. 11:00

Alkuperän merkitys yhä tärkeämpää ja tuottavampaa

Hankinnalla on hallussa tietoa, jolla jokainen yritys voi luoda kilpailuetua.

08.09.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Ethical Trading Initiative (ETI)

Vielä vuosikymmen sitten harva kuluttaja pohti, mistä ruoka ja vaatteet ovat peräisin tai miten ne on valmistettu. Viime vuosina on tapahtunut merkittävä siirtyminen kohti tietoisempia ja eettisimpiä ostopäätöksiä. Yhä useampi kuluttaja haluaa tietää ostamansa tuotteiden hiilijalanjäljen, tekijän ja sen, onko tuotteen valmistuksesta maksettu kunnon korvaus.

Vaateteollisuus näyttää tietä

Yritykset ovat puolestaan kiinnostuneempia valvomaan toimitusketjujaan riskeiltä ja suojautumaan mainevahingoilta. Ennen kaikkea yritykset ovat huomanneet, että alkuperä on mahdollisuus tienata.

Tämä koskee erityisesti vähittäiskauppiaita. Adidas, ASOS, Primark ja Marks & Spencer ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka julkaisevat toimitusketjukarttojaan. Kartoista asiakkaat voivat nähdä, missä päin maailmaa työntekijät työskentelevät. Esimerkiksi jalkapallofanit voivat nähdä, missä tehtaissa Adidas valmistaa vaatteita, palloja, laukkuja, jalkineita ja lisävarusteita. Verkkokauppajätti ASOS on julkaissut 30 sivun luettelon satoista tehtaista, joita se käyttää maailmanlaajuisesti. Yritys kertoo tehdaskohtaisesti työntekijöiden lukumäärän sekä miesten ja naisten jakautumisen. Toimitusketjuihin erikoistuneen CIPS-median artikkelin mukaan nykyisin on menestyksen edellytys paljastaa tietoja, joita aiemmin pidettiin kaupallisina salaisuuksina.

Mutta CIPS-median haastattelema Ethical Trading Initiativen toimitusjohtaja Peter McAllister muistuttaa, että monet yritykset eivät vielä edes aloittaneet viestimään tuotteidensa alkuperästä. Muotiteollisuus on edelläkävijä, mutta myös  elintarvikeala on brittiläisen Foodbuyn toimitusjohtaja Oliver Cockin mukaan nähnyt tarpeen tunnistaa tuotteiden alkuperä ja toimitusketju entistä tarkemmin. Foodbuy on catering-jätti Compass Groupin hankintayritys. Se välittää alkuperätietoja tavarantoimittajilta saamiensa tietojen pohjalta. Sen jälkeen Foodbuy toimii kahden organisaation kanssa, jotta se pystyy tarkasti seuraamaan tuotteita koko toimitusketjussa. Teknologiayritys Authenticate auttaa kartoittamaan toimitusketjun, tarkistamaan standardit ja jäljittämään avaintuotteet läpi toimitusketjun. Jäljitettävyyteen erikoistunut Oritain puolestaan kehittää geokemiallisen sormenjäljen tuotteista. Näitä tietoja käytetään edistämään kausiluonteisia brittiläisiä tuotteita, nostamaan esille uusia pk-yrityksiä sekä markkinoimaan innovatiivisia tuotteita asiakkaiden kotiseuduilta.

Hankinta on korvaamaton linkki

Hankinta-alan ammattilaiset eivät välttämättä ole markkinoijia, mutta pitävät usein hallussaan tietoa toimitusketjun standardeista, joilla voi luoda kilpailuetua. Avoimuus alkuperän suhteen ja toimitusketjun läpinäkyvyys ovat yhä tärkeämpiä kuluttajille, mutta markkinoinnin ja hankinnan välillä on edelleen kuilu.

"Voisimme työskennellä tiiviimmin hankinnan kanssa, jotta ymmärtäisimme vaatimukset ja kriteerit ja käyttää tätä tietoa markkinoimaan tavaroita", huomauttaa toimitusketjuammattilainen Tina Fegent CIPS-mediassa.

Hankinta voi auttaa erityisesti varmistamalla avoimuuden ja tilintarkastuksen valvonnan, työskentelemällä kiinnostuneiden toimittajien kanssa ja pitämällä markkinointitiimin ajan tasalla toimitusketjun lainsäädännön suhteen. Myös Cockin mielestä hankinnalla on tärkeä rooli.

"Hankinta on keskeinen osa kokonaisarvon muodostusta. Kuluttajan arvojen ja kustannusten välisen suhteen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää".

Cock huomauttaa, että hankinnan rajoittaminen tiettyyn maantieteelliseen alueeseen vaikuttaa usein kustannuksiin, koska se vähentää kilpailua ja moni iso tehokas toimittaja tippuu pelistä pois.

"Mutta kuluttaja on valmis maksamaan enemmän ja se on hyvä strategia sitouttaa heidät ja lisätä myyntiä kestävästi. Alkuperä ja läpinäkyvyys ovat kasvava kilpailukyvyn lähde", toteaa Cock.

JAA