Päämainos

Altia hiilineutraaliksi 2025 mennessä

Yhtiö aikoo saavuttaa päästövähennykset omin toimin ilman kompensaatioita.

18.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Juomayhtiö Altia tavoittelee hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö on julkaissut vuoteen 2030 ulottuvan tiekartan. Sen ytimessä on kiertotalous ja hiilineutraali tuotanto.

Yhtiö ei aio ei käyttää kompensaatioita päästöjen vähennyskeinona, vaan päästöt tehdään omin voimin. Keinoina ovat tuotantolaitosten, kuten Koskenkorvan tislaamon biovoimalaitoksen kehittäminen ja uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen.

Altia tiedotti tavoitteistaan 16.12.

Koskenkorvan tehtaan tuotanto perustuu palkittuun bio- ja kiertotalouteen, jota on rakennettu pitkällä aikavälillä. Tätä työtä jatketaan Altian uudessa vastuullisuustiekartassa, joka ulottuu vuoteen 2030. Yhtiö sitoutuu hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on kattaa sekä suorat että ostoenergian fossiiliset päästöt.

”Tuotteidemme ja vientimarkkinointimme pohja on Koskenkorvalla kiertotalouden avulla jalostettu ohra ja Rajamäen puhdas, suojeltu pohjavesi. Olemme pystyneet laskemaan CO2-päästöjämme jo yli puolella vuoden 2014 tasosta ja nyt tähtäämme nollatasoon”, sanoo tiedotteessa Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä

Tiekartassa neljä aluetta

Tislaamo

Tislaamo Kiertotalousajattelua laajennetaan muihinkin toimintoihin. Käytetyn sähkön osalta tavoitteena on siirtyä 100 prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöön seuraavan kolmen vuoden aikana. Altia suojelee pohjavesialueita Rajamäellä ja tavoittelee 20 prosentin vähennystä jätevesissä.  Altia edistää kestävän kehityksen mukaisia viljelykäytäntöjä yhteistyössä sopimusviljelijöidensä ja Baltic Sea Action Groupin kanssa. Kaikille sopimusviljelijöille aiotaan tarjota hiiliviljelyyn liittyvää koulutusta vuoteen 2025 mennessä. 

Juomat

Yhtiö aikoo tehdä pakkauksistaan 100 prosenttisesti kierrätettäviä 2025 mennessä ja vähentää pakkaustensa hiilijalanjälkeä 35 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö aikoo kehittää vastuullisempia pakkausmuotoja, kuten PET-muovisia pulloja, hanapakkauksia, tetroja ja kevyempiä lasipulloja. PET-pullojen että laatikkopakkausten palautusastetta aiotaan nostaa kuluttajakampanjoilla.

Yhteiskunta

Yhtiö mukaan 10 prosenttia sen tuotteista on matala-alkoholisia tai alkoholittomia 2030 mennessä.
Yhtiö aikoo tukea vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. 2030 mennessä 10 prosenttia valikoimasta pitäisi olla luomutuotteita, ja sokerin käyttöä se aikoo vähentää 10 prosenttia.

Ihmiset

Nolla työtapaturmista aiheutuvaa poissaoloa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tavoitteena on olla 25 prosentin parhaan yrityksen joukossa hyvän työympäristön ja henkilöstön hyvinvoinnissa. Altia aikoo edistää amfori BSCI:n mukaisia vastuullisuusperiaatteita toimitusketjussaan ja ulottaa seuraavien vuosien aikana vastuullisuusauditoinnit kattamaan 100 prosenttia riskimaihin sijoittuvista toimittajistaan.

JAA