Päämainos
Arvio Saimaan kanavasta valmistui
Hankinta 08.06. 07:20

Arvio Saimaan kanavasta valmistui

Kanavan kehittäminen kokonaisuudessaan voisi maksaa liki 100 miljoonaa euroa.

08.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Väyläviraston Saimaan kanavan kehittämisvaihtoehtojen selvitys on valmistunut. Väylä selvitti kanavan sulkujen pidentämistä ja vedenpinnan nostoa. Saimaan kanavan kehittäminen on alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kuljetuskustannusten kannalta tärkeää.

Hankkeen yleissuunnitelma ja sulkujen pidentämisen rakennussuunnitelmakin ovat nyt valmiit. Vedenpinnan noston rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Saimaan kanava on tärkeä kuljetusreitti Itä-Suomen metsä-, kemian ja rakennusaineteollisuudelle. Kuljetusmäärät kanavassa ovat vähentyneet huomattavasti viimeisen 15 vuoden aikana. Tulevaisuudessa suurempi aluskoko ja pidempi liikennöintiaika olisivat kuljetusten taloudellisuuden kannalta tärkeitä, kun lastikokoa voitaisiin kasvattaa. Tieto kehittämispolusta vaikuttaa kanavaa käyttävien varustamoiden alusinvestointeihin.

Väylä tiedotti asiasta 29.5.

Kolme eri vaihtoehtoa

Väylävirasto on arvioinut kolmea kehittämisvaihtoehtoa, jotka ovat vedenpinnan nosto 10 cm, vedenpinnan noston lisäksi sulkujen pidentäminen 93,2 metriin sekä vedenpinnan noston ja sulkujen pidentämisen lisäksi liikennöintiajan pidentäminen neljällä viikolla.

Kuljetuskustannusten kannalta parhaassa vaihtoehdossa yhdistyisivät kaikki kehittämiskohteet. Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nosto parantaisivat Saimaan vesitiekuljetusten kilpailukykyä ja toisivat kuljetusasiakkaille säästöjä kuljetuskustannuksissa. Kanavan vedenpinnan noston arvioidaan olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattava toimenpide. Vaikka kanavan sulkujen pidentäminen toisi merkittävät kuljetuskustannusten säästöt, sulkujen pidentämisen ei kuitenkaan arvioida olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.

Hinta voisi olla 95 miljoonaa

Sulkujen pidentämisen ja vedenpinnan noston kustannusarvio hankkeen arvioidun toteutusajankohdan tasossa on noin 95 miljoonaa euroa.

Sulkujen pituus vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisilla aluksilla Saimaan kanavassa tulevaisuudessa kuljetetaan ja millaiset kuljetusmarkkinat Saimaalla ovat. Kokonaisuutena hankkeen toteuttaminen olisi positiivinen signaali Itä-Suomen teollisuudelle, ja rohkaisisi kuljetusasiakkaita suunnittelemaan toimintaansa vesitiekuljetusten varaan myös tulevaisuudessa. Se myös vahvistaisi vientiteollisuuden markkina-asemaa Saimaan kanavan vahvoilla markkina-alueilla. Hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenteen päästöihin tai alueen matkustaja- tai huviveneilyyn.

Hankkeen yleissuunnitelma ja sulkujen pidentämisen rakennussuunnitelma ovat valmiit. Vedenpinnan noston rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

AVAINSANAT

Saimaan kanava

JAA