Autojen rekisteröinnit puolittumassa

Myös käytettyjen autojen kauppa oli nyt selvässä laskusuunnassa.

06.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Autojen ensirekisteröinnit lähikuukausina ovat puolittumassa viime vuoteen verrattuna. Korona vähentää ensirekisteröintejä muutaman kuukauden viiveellä, sillä vielä huhtikuussa rekisteröitiin pääosin 2–4 kuukautta sitten tilattuja autoa.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoi luvuista 4.5.

”Uusien autojen asiakastilaukset ovat viime viikkoina olleet alempana kuin kertaakaan 2000-luvulla", sanoo tiedotteessa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Rekisteröintien pohjakosketus nähtäneen vasta loppukesällä, kun käyttöön otetaan poikkeuksellisen matalaa kevään tilauskantaa.

Huhtikuussa rekisteröitiin 5 981 uutta henkilöautoa, mikä on 38,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Uusia autoja on vuoden alusta laskien rekisteröity 34 252, joka on 11,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. 

Myös käytettyjen autojen kauppa oli selvässä laskussa. Niitä myytiin huhtikuussa 42 652, joka on 18,5 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin huhtikuussa 970. Määrä on 29,1 prosenttia pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Tänä vuonna on ensirekisteröity 4 483 pakettiautoa, mikä on 15,4 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Kuorma-autoissa lasku pienempi

Huhtikuussa uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 287, joka on 19,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Alkuvuoden aikana on ensirekisteröity 1 275 kuorma-autoa, joka on 5,2 prosenttia viime vuotta vähemmän. 

Yli 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 906, mikä on 6,0 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja alkuvuonna ensirekisteröity 86, joka on 10,4 prosenttia viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammi-huhtikuussa 283 eli lähes saman verran kuin viime vuoden alkukuukausina.

Linja-autoja on tammi-huhtikuussa ensirekisteröity 67. Määrä on 33,0 prosenttia viime vuoden alkua alempi.

Autokanta vanhenee

Ensirekisteröintien romahtamisella on kauaskantoiset vaikutukset autokantaan, sillä autokannan uusiutuminen riippuu ensisijaisesti uutena ensirekisteröitävien autojen määrästä. 

Mikäli uusien autojen ensirekisteröintien määrä on jäämässä 85 000 henkilöautoon, autokannan keski-ikä kasvaa kuluvana vuonna noin 0,4 vuodella. Autokannan keski-ikä on jo nyt 12,2 vuotta, joka on yksi Länsi-Euroopan korkeimmista. Henkilöautokanta on 2000-luvulla kasvanut joka vuosi keskimäärin 0,1 vuodella – 0,4 vuoden kasvu olisi suurin yksittäinen autokannan keski-iän kasvu koko 2000-luvulla.

Autokannan ikääntyminen hidastaa autokannan päästöjen vähenemistä. Romutusikäisten autojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 170 g/km. Uusien tänä vuonna ensirekisteröityjen autojen päästöt ovat olleet keskimäärin 107 g/km. Mikäli ensirekisteröintien määrää ja autokannan kiertonopeutta ei saada lisättyä, päästöjen alenemiskehitys hidastuu merkittävästi.

Ensirekisteröintikehityksen vauhdittamiseksi autoala on ehdottanut nopeina elvytystoimina romutuspalkkion uusimista ja sähköautojen hankintatuen uudistamista, jotka piristäisivät uusien vähäpäästöisten autojen kysyntää. 

JAA