E18 Turun kehätien 2. vaihe alkaa kesällä

Loppukesän ja syksyn aikana päästään aloittamaan Aurajoen siltojen rakentaminen.

15.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Turun kehätien (Kt 40) parantamishanke 2. vaiheen työt Kauselan ja Kirismäen välillä aloitetaan tämän kesän aikana. Kreate urakoi 2. vaiheen työt.

Toinen vaihe käsittää kehätien parannustyöt välillä Kausela-Pukkila ja valtatien 10 parantamistyöt osuudella kehätie-Kaarinantie. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

Väylävirasto tiedotti asiasta 10.6.

 Toisen rakennusvaiheen suurimpia työkohteita ovat Aurajoen ylittävien siltojen korjaaminen ja rakentaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen sekä valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie-Kaarinantie. Kehätie rakennetaan nelikaistaiseksi Kauselan ja Pukkilan välillä. Toisen rakennusvaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

”Tänä kesänä ryhdytään tekemään johto- ja linjasiirtoja maastossa juhannuksen jälkeen. Heinä-elokuun vaihteessa astuvat voimaan 2. vaiheen ensimmäiset liikennejärjestelyt Kauselan kohdalla, ja loppukesän ja syksyn aikana aloitetaan Aurajoen siltojen rakentaminen”, sanoo tiedotteessa Kreaten projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen.

Kauselan ykkösvaihe valmis kesäkuussa

Kesäkuussa saadaan päätökseen kehätien ja Tammitien välillä käynnissä olleet parannustyöt, jotka kuuluivat hankkeen 1. vaiheeseen. Kauselan eritasoliittymän pohjoispuolella on esimerkiksi parannettu melusuojausta, avattu liikennevaloliittymä Vanhalle Härkätielle ja Tammitielle sekä otettu käyttöön uusi Länsi-Avantintie. Ensimmäisen rakennusvaiheen urakoisijana toimii Destia Oy.

”Kauselassa työt jatkuvat nyt 2. vaiheen urakoitsijan toimesta eritasoliittymän sekä Auranlaakson alueella ja hankkeen 1. vaihe keskittyy jatkamaan rakennustöitä Kirismäen ja Pukkilan eritasoliittymien alueella, jotka valmistuvat ensimmäisen vaiheen myötä vuonna 2021”, sanoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastosta.

JAA