E18 Turun kehätien siltatyöt alkoivat

Huonokuntoinen tieosuus Kausela–Kirismäki parannetaan muun E18 –tien veroiseksi.

28.08.2019
Teksti Esko Lukkari

E18 Turun kehätien parannustyöt etenevät aikataulussaan. Turun Kirismäessä Turku-Helsinki -moottoritien ylittävän sillan purkutyöt ovat jo käynnissä. Siksi moottoritiellä on käytössä kiertotie Kirismäen eritasoliittymän ramppien kautta.

Sillan purkutyöt tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä purkuvaiheessa 24-26.8. purettiin sillan pohjoinen puolisko. Tälle kohdalle rakennetaan uusi moottoritien ylittävä silta. Vanhan sillan eteläinen puolisko puretaan vasta vuonna 2020.

Tieosuus Kausela–Kirismäki poikkeaa huomattavasti muista E18 -tieosuuksista. Turun kehätie on osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.

Tieosuuden ykkösvaiheen korjaaminen siltatöineen maksaa 30 miljoonaa euroa ja kakkosvaiheeseen on arvioitu tarvittavan vielä 40 miljoonan euron lisärahoitus. 

Väylävirasto tiedotti asiasta 22.8.

Väyläviraston projektipäällikön Juha Sillanpään mukaan liikenne Kirismäen kohdalla tulee hidastumaan ja hetkellisesti moottoritien liikenne joudutaan pysäyttämään. Hän korostaa alempien nopeuksien, riittävien turvavälien ja joustavan ajotavan merkitystä. Lisäksi alueella liikkuu etenkin purkutöiden aikaan normaalia enemmän työkoneita ja raskasta kalustoa.

Nyt purettava Kirismäen risteyssilta rakennettiin vuosina 1992-1993. Vain kuukausi sillan betonivalun jälkeen viimeistelytöitä tehdessä sillan alla olevat telineet ja puumuotti syttyi tuleen hitsauskipinästä. Silta vaurioitu palossa pahoin. Sillan korjaustyöt kestivät tuolloin viisi kuukautta.

JAA