Edge, pilvet ja tekoäly muuttavat hankintaa
Hankinta 20.08. 13:36

Edge, pilvet ja tekoäly muuttavat hankintaa

Uusimmat teknologiatrendit tekevät hankinnasta yhä tehokkaampaa.

20.08.2018
Teksti Heli Satuli kuvat GE Digital

Uudet teknologiset läpimurrot kuten edge- ja pilvilaskenta sekä tekoäly ovat tärkeitä myös hankintatoimen kannalta. Niiden ymmärtäminen auttaa alan ammattilaisia paitsi yksinkertaistamaan työtään, myös ottamaan käyttöön innovatiivisia tapoja hankintaprosessien ongelmien ratkaisemiseksi.

Edge nopeuttaa ja vähentää kustannuksia

My Purchasing Center -media listasi kolme teknologiatrendiä, joita hankinnan ammattilaisten kannattaa nyt pitää silmällä. Yksi niistä on edge-laskenta. Se on kattotermi erilaisille tekniikoille, joiden avulla laskenta tuodaan reuna-alueille, tiedon syntylähteille. Laskentatehoa voi olla esimerkiksi suoraan tuulimyllyssä, jolloin laite osaa tehdä itsenäisesti tarvittavat päätökset ilman keskustelua palvelimen kanssa. Dataa ei tarvitse siirtää verkkojen ja kytkinten läpi edestakaisin, joten kaikki nopeutuu. Esimerkkejä laitteista, jotka tarjoavat laskentaominaisuuksia ovat sensorit, IIoT-yhdyskäytävät ja reunapalvelimet.

Edge teollisessa asioiden internetissä eli IIoT:ssa mahdollistaa paikallisten liitettyjen laitteiden tiedontuottamisen. Näin ei tarvitse luottaa pelkästään pilveen laskennan ja analyysin tuottamisen osalta, mikä vähentää kustannuksia ja samalla suojelee kerättyä dataa. Kehitteillä on parhaillaan innovaatioita, jotka mahdollistavat edgen käytön hankintasovelluksissa. Yksi esimerkki on myyjien ja ostajien välinen markkinapaikka.

Pilven ja edgen hybridit tulevat

Pilvipalvelinten käyttö on valtavirtaa useimmissa yrityksissä. Perinteisiin prosessointijärjestelmiin verrattuna pilvipohjaiset järjestelmät ovat osoittautuneet nopeammiksi laajentaa ja muokata. Ne voivat myös auttaa nopeuttamaan toimittajien ja jakelijoiden välistä yhteistyötä. Pilvisovellukset ovat auttaneet tuottajia parantamaan tuottavuutta, asiakaspalvelua ja vastaaman paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Pilvilaskenta jatkaa kehittymistään. Itse asiassa pilvi ja edge ovat yhdistymässä "hybridi"-infrastruktuureiksi, jotka hyödyntävät molempien teknologioiden etuja vähentäen samalla tietojen käsittely- ja analyysikustannuksia. Hankintaosaajat siirtyvät yhä enemmän pilvipohjaisiin ja hybridisovelluksiin liiketoimintaprosessien muutosten tehostamiseksi sekä tehokkuuden, nopeuden ja toimittajien yhteistyön parantamiseksi. Egde- ja pilviteknologiat antavat hankinnan ammattilaisille mahdollisuuden kerätä paljon enemmän tietoja ja analysoida ja tulkita dataa entistä paremmin. Näin hankinnasta tulee entistä kustannustehokkaampaa.

Tuoreen Accenturen Artificial Intelligence (AI) -tutkimusraportin mukaan yritysten voitot kasvavat keskimäärin 38 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Kasvu johtuu suurelta osin tekoälyn käyttöönotosta rahoitus-, IT- ja valmistusaloilla. Tekoäly-algoritmit etsivät nopeasti malleja suurista määristä dataa ja yhdistävät sen ulkoisen markkinatiedon kanssa reaaliaikaisesti parantaen siten sekä päivittäisten päätösten tarkkuutta että nopeutta. Hankintasovelluksiin liitettynä tekoäly huolehtii tylsistä ja aikaa vievistä toistuvista tehtävistä. Se vapauttaa henkilöresursseja monimutkaisempien liiketoimintaprosessien ongelmien ratkaisemiseen.

JAA