Päämainos

Elinkeinoelämä tyytyväinen KKV:n Sarastia-ratkaisuun

KKV linjasi päätöksellään kuntien in-house-yhtiöiden markkinaoikeudellista asemaa.

26.05.2023
Teksti Esko Lukkari

Elinkeinoelämän järjestöt EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto ovat tyytyväisiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) päätökseen määrätä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue lopettamaan Sarastia-hankintansa ennenaikaisesti.

Keskuskauppakamari julkaisi kannanoton 23.5.

“KKV:n päätös vahvistaa uskoamme markkinatalouteen ja yrittäjyyden Suomen elinvoimaa vahvistavaan voimaan”, sanoo tiedotteessa Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

KKV:n päätöksen mukaan “Sarastia ei ole Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö, joten hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa. Virasto toivoo markkinaoikeuden ratkaisun selkeyttävän sidosyksikköhankintojen käyttöedellytyksiä.”

”Merkittävä päätös in-house-hankinnoista”

“Kyseessä on ensimmäinen merkittävä päätös, jossa hyvinvointialueiden ilman markkinaehtoista kilpailutusta harjoittamat in-house –hankinnat otetaan syyniin. Se on avaus laajempaan, kriittiseen tarkasteluun ilmiössä, joka on haitannut yksityistä elinkeinotoimintaa”, sanoo EK:n kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen.

Elinkeinoelämän järjestöt tekivät marraskuussa toimenpidepyynnön KKV:lle, jossa ne vaativat viranomaista puuttumaan markkinoita vinouttavaan in-house käytäntöön. Järjestöt katsoivat, että suurimmillaan satojen omistajien yhtiöt eivät täytä hankintalain mukaista sidosyksikkö -määritelmää. Tänään KKV siis antoi päätöksen, jossa se vaatii markkinaoikeutta puuttumaan tilanteeseen Sarastia Oy:n kohdalla.

“Kilpailuviranomainen on päätöksessään arvioinut, etteivät Sarastiaan luodut päätöksentekorakenteet täytä hankintalain määräysvaltaa koskevia edellytyksiä. Järjestöt arvioivat tilannetta samalla tavalla”, Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola arvioi.

”Odotamme kiinnostuneena markkinaoikeuden ratkaisua. Tärkeintä on, että markkinat toimivat, ja tervettä, taloutta ja tehokkuutta vahvistavaa kilpailua syntyy”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo.

Järjestöjen mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden tulisi lähteä purkamaan in-house ratkaisujaan ja kilpailuttaa ostot hankintalain edellyttämällä tavalla.

JAA