Päämainos

Elintarviketeollisuus ennakoi kovaa investointibuumia

Investointien arvioidaan kasvavan tänä vuonna jopa 70 prosenttia viime vuodesta.

19.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 70 prosenttia. Investointien arvo voi nousta jopa 616 miljoonaan euroon.

Kasvu olisi todella huomattavaa, sillä viime vuonna investointien arvo oli 364 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 noin 420 miljoonaa euroa. Luvut perustuvat EK:n investointitiedusteluun.

Elintarviketeollisuusliitto tiedotti asiasta 12.1. 

”Haasteellisesta korona-ajasta ja tulevan kevään vaikeasta ennakoitavuudesta huolimatta elintarvikeyrityksiltä löytyy rohkeutta investoida. Yritykset vahvistavat kilpailukykyään, jotta ne pärjäävät tiukassa markkinakilpailussa Suomessa ja yhä useammin myös globaalisti”, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Korvaavia investointeja

Investointitiedustelun mukaan puolet eli 49 prosenttia elintarvikealan kiinteistä investoinneista aiotaan kohdistaa tänä vuonna kapasiteetin korvaamiseen. Viime vuonna vastaava osuus oli 30 prosenttia. Kapasiteetin lisäämiseen suuntautuisi 27 prosenttia investoinneista, kun viime vuoden niiden osuus oli 54 prosenttia.

”Investoimalla huippunykyaikaiseen tuotantoteknologiaan yritykset varmistavat, että ne pystyvät jalostamaan nykyisten tuotteitten lisäksi uusia innovatiivisia lisäarvotuotteita”, Pohja sanoo.

Selvää kasvua ennakoidaan investointeihin, joilla on muu käyttötarkoitus. Tänä vuonna niiden osuus olisi 16 prosenttia, kun se viime vuonna oli 10 prosenttia. Muu käyttötarkoitus tarkoittaa muun muassa investointeja vastuullisuuteen, vähähiilisyyteen ja kestävään kehitykseen.

”Elintarvikeyritykset ovat tehneet pitkäjänteistä työtä ilmasto- ja ympäristövaikutustensa minimoimiseksi. Kansalaisetkin ovat noteeranneet ponnistelut, sillä joulun alla julkaistussa YouGov-kyselyssä elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa rankattiin vastuullisimmiksi toimialoiksi investoinneissa”, hän sanoo.

T&K-investoinneissa 2,3 prosentin kasvu

Pohjan mukaan vastuullisuus näkyy esimerkiksi materiaalien ja energian käytön tehostamisena, pakkausten kierrätettävyyden varmistamisena ja sivuvirtojen hyödyntämisenä.

Elintarviketeollisuuden t&k-investoinnit kasvavat tänä vuonna 2,3 prosenttia. Ruoka- ja juomayritykset satsaavat tuotekehitykseen ja innovointiin yhteensä 65 miljoonaa euroa.

”Panostukset tuotekehitykseen ovat ratkaisevia, kun suomalaisista raaka-aineista jalostetaan korkean lisäarvon tuotteita kotimaisille ja globaaleille markkinoille”, Pohja muistuttaa.

JAA