Ensi vuodesta huippu kiinteistösijoittamisessa?

Newsec ennakoi Pohjolan kiinteistömarkkinoiden olevan matkalla kohti uutta ennätystä.

17.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Newsecin mukaan vuodesta 2021 tulee seuraavan viisivuotiskauden ja mahdollisesti koko vuosikymmenen vilkkain kiinteistökauppavuosi Pohjoismaiden tasolla. Ennuste on tehty ennen koronaviruksen kiihdytysvaihdetta.

Newsec ennustaa, että kauppojen volyymi Pohjoismaissa on noin 45 miljardia euroa vuonna 2020 ja ennätykselliset 50 miljardia euroa vuonna 2021.

Pohjoismaissa kiinteistökauppojen volyymi on kaksinkertaistunut 20 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Markkinat houkuttelevat edelleen kansainvälisiä sijoittajia, ja kansainvälistä pääomaa virtaa alueelle. Viime vuonna ulkomaisten sijoittajien osuus oli 31 prosenttia pohjoismaisten kauppojen koko volyymista. Merkittävimmät Pohjoismaiden ulkopuoliset sijoittajat olivat saksalaisia, amerikkalaisia ja brittiläisiä.

Newsec esitti arvionsa 4.3.

"Pohjoismaiden kiinteistömarkkinat ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti sekä määrän että aktiivisuuden osalta. Tällä hetkellä ne ovat paitsi Euroopan, myös koko maailman likvideimpien ja aktiivisimpien markkinoiden joukossa. Vaikka makrotalouden näkymät heikkenevät, Pohjoismaissa ilmapiiri jatkuu kiinteistösijoitusten kannalta suotuisana jopa siinä määrin, että tulossa on ennätyksellisiä vuosia", Newsec Advisoryn johtaja Max Barclay sanoo tiedotteessa.

Sijoitukset kohdentuu kiinteistöihin

Alhaiset korot ja herkästi vaihtelevat osakemarkkinat kannustavat kohdentamaan sijoituksia kiinteistöihin, jotka ovatkin kasvattamassa entisestään suosiotaan sijoituskohteena kaiken tyyppisten sijoittajien keskuudessa.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden 30 suurimman eläkerahaston sijoitusten kohdentaminen kiinteistöihin on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana. Niiden osuus sijoituksista oli keskimäärin 5,8 prosenttia vuonna 2005 ja 10,9 prosenttia vuonna 2019. Ruotsissa kiinteistösijoitukset ovat kasvaneet peräti 165 prosenttia.

"Kokonaistuotot näyttävät laskevan aiempiin vuosiin verrattuna, mutta kiinteistöt tuottavat edelleen paremmin kuin muut varallisuusluokat. Pohjoismaiden ennätysvolyymin taustalla on alhaisina pysyttelevien korkojen, kiinteistösijoitusten avulla korkeaa tuottoa hakevan pääoman määrän kasvun ja suurten yritysjärjestelyiden todennäköisyyden kaltaisia tekijöitä", Barclay sanoo.

Markkinakohtaiset erot isoja

Ruotsissa kiinteistökauppavolyymien odotetaan olevan ennätykselliset 21,5 miljardia euroa vuonna 2021, ja 20 miljardia euroa jo edeltävänä vuonna 2020. Norjaan ennustetaan 9–10 miljardin euron volyymeja, mikä on hieman vähemmän kuin vuoden 2015 ennätys. Mahdollisuudet markkinoiden toiseksi parhaan vuoden saavuttamiseen ovat hyvät.

Tanskassa volyymien odotetaan olevan noin 9 miljardia euroa kumpanakin vuonna. Ennätystasosta siis jäädään, mutta tilanne on silti erinomainen. Suomessa volyymit ovat molempina vuosina 6 miljardia euroa, mikä on linjassa historiallisten keskiarvojen kanssa, kun taas Baltian maissa volyymit ovat hieman historiallisen keskiarvon yläpuolella noin 1 miljardissa eurossa.

JAA