Päämainos
Pohjoismaiden suurin joukkoliikennekonserni Nobina otti kesän aikana käyttöön reilut 100 uutta sähköbussia Helsingissä ja Turussa.
Hankinta 06.08. 08:35

Pohjoismaiden suurin joukkoliikennekonserni Nobina otti kesän aikana käyttöön reilut 100 uutta sähköbussia Helsingissä ja Turussa.

EU-direktiivi: Lisää vähäpäästöisiä ajoneuvoja Suomen teille

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tuli voimaan 2. elokuuta.  

06.08.2021
Teksti Osto&Logistiikka

Laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Se koskee esimerkiksi kuntien, valtion tai seurakuntien ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lisäksi lailla säädellään käyttöoikeussopimuksella tehtyjä hankintoja. 

"Julkisista kuljetuksista tulee vähäpäästöisiä jo lähivuosina, kun merkittävä osa valtion ja kuntien hankkimasta liikenteestä kulkee sähköllä tai kaasulla. Lain valmistelussa on huomioitu alueellisia eroja vaikkapa latausinfran saatavuudessa. Lainsäädäntö tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050 ja on osa hallituksen fossiilittoman liikenteen ohjelmaa", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka LVM:n tiedotteessa 15.7.

Laissa on huomioitu alueellinen oikeudenmukaisuus. Kuntien osalta ympäristöystävällisten hankintojen vähimmäisosuuksia on porrastettu kunnittain perustuen etäisyyksiin, alueiden taloudellisiin valmiuksiin ja latauspisteiden saatavuuteen. Etelässä kunnille on tiukemmat vaatimukset kuin pohjoisessa. Lisäksi 17 isolle kaupungille on tiukemmat vaatimukset. Nämä kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Laki korvaa ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain.

Vaatimukset jaettu kolmeen ajoneuvoluokkaan

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot. Velvoitteet on jaettu kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021-2025 ja 2026-2030. 

Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla ajoneuvon tai hankkii tiettyjä liikennepalveluita. Sääntely koskee uusia hankintoja.

Laki ei koske kaukoliikenteen linja-autoja, eikä maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovelleta esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin. Myös pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M1-luokan ajoneuvot on vapautettu vaatimuksista.

 

AVAINSANAT

LVM

JAA