Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (vas.), Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen tapasivat Suomenojan voimalaitoksella.
Hankinta 28.05. 06:00

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (vas.), Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen tapasivat Suomenojan voimalaitoksella.

Fortumin lämpöpumppu Suomenojalle 2022

Espoo kirii Helsingin edelle hiilineutraalissa kaukolämmössä, kun sen osuus kaupungissa nousee yli 50 prosenttiin.

28.05.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Fortum

Espoo kirii pääkaupunkiseudun kaupunkien kilvassa kohti hiilineutraliteettia. Fortum suunnittelee uuden 20 megawatin lämpöpumppuyksikön rakentamista Espoon Suomenojan voimalaitokselle. Hiilineutraalin kaukolämmön osuus kaupungissa nousee yli 50 prosentin vuonna 2022.

Lopullinen investointipäätös yksikön rakentamisesta tehdään vuoden 2019 aikana. Investoinnin arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Yksikkö tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä ja korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämmöntuotantoa. Yksikkö tulee käyttöön keväällä 2021, ja vuonna 2022 se nostaa Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden yli 50 prosenttiin. Lisäksi se mahdollistaa yhä pidemmän hiilineutraalin kaukolämmön tuotantojakson vuoden lämpiminä kuukausina.

Fortum tiedotti asiasta 27.5.

Uusi lämpöpumppuyksikkö hyödyntää HSY:n vuonna 2022 valmistuvalta Blominmäen jätevedenpuhdistamolta tulevan puhdistetun jäteveden hukkalämpöjä. Lisäksi se käyttävää kesäisin lämmintä merivettä lämmönlähteenään. 

Lämpöpumppulaitoksen sisään sijoittuvan uuden yksikön myötä laitoksen kapasiteetti nousee 40 megawatista 60 megawattiin, ja osuus Espoon kaukolämpöverkon lämmöntuotannosta nousee 15 prosentista 20 prosenttiin.

Kaukolämpö hiilineutraaliksi

"Espoon kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana on merkittävä ilmastoteko. Otamme tällä uudella yksiköllä merkittävän askelen kohti hiilineutraalia kaukolämpöä”, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo tiedotteessa.

HSY:n uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönoton myötä puhdistetut jätevedet kulkevat Blominmäestä maanalaisessa viemäritunnelissa Finnoon alueelle, jonne rakennettavalla maanalaisella pumppaamolla vesi siirretään Fortumin lämpöpumppulaitokselle. Laitoksella tapahtuvan hukkalämmön talteenoton jälkeen vedet johdetaan meripurkutunneliin, joka vie puhdistetut vedet 8 kilometrin päähän avomerelle - kuten tähänkin asti.

"Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä. Uusi puhdistamo poistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Puhdistamo tuottaa suurimman osan energiastaan itse muun muassa lietteestä saatavasta biokaasusta", HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo.

JAA