Päämainos
Gasum avasi Turun biokaasulaitoksen
Hankinta 17.11. 08:49

Gasum avasi Turun biokaasulaitoksen

Kyseessä on Suomen ensimmäinen nesteytettyä biokaasua tuottava laitos.

17.11.2020
Teksti Esko Lukkari

Gasum on avannut Turkuun Suomen ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan biokaasulaitoksen, kun laitoksen iso laajennus- ja modernisointihanke valmistui. Laitos tuottaa nesteytettyä biokaasua liikenteen, teollisuuden ja meriliikenteen tarpeisiin.

Topinojan laitoksella käsitellään vuosittain noin 130 000 tonnia biomassoja ja tuotetaan noin 60 GWh nesteytettyä biokaasua (LBG). Se vastaa 125 raskaan liikenteen ajoneuvon tai 5 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. 

Laitoksella tuotetaan myös noin 4 000 t ammoniakkivettä kierrätysravinteeksi. Turun biokaasulaitos edistää kiertotalouden toteutumista ja kaasumarkkinan kehittymistä Turun seudulla. 

Gasum tiedotti hankkeesta 12.11.

Gasum sanoo lisäävänsä biokaasun tuotantokapasiteettia laajentamalla ja tehostamalla olemassa olevia biokaasulaitoksia sekä lisäämällä hankintaa. 

Turun Topinojalla sijaitsevan biokaasulaitoksen mittava laajennus- ja modernisointiprosessi on saatu päätökseen ja laitoksen käyttö on voitu aloittaa.

Sipilän hallituksen kärkihanke  

Turun biokaasulaitoksen laajennus oli yksi Juha Sipilän hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeista. Hankkeiden tavoite on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta Suomessa käytetystä energiasta erityisesti parantamalla sen tarjontaa.

”Olemme yksi harvoista yhtiöistä Pohjoismaissa, jotka kykenevät tarjoamaan biokaasun teollisen mittakaavan tuotantoa ja jakelua. Gasum investoi uusiin biokaasulaitoksiin ja nostamme nykyisten biokaasulaitoksiemme suorituskykyä. Biokaasun kysyntä kasvaa kaikilla segmenteillä ja etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lisätä tuotantokapasiteettia. Kysyntä myös kierrätysravinteille on kehittymässä eri teollisuuden aloilla”, sanoo Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja, Johan Grön.

Useita hankkeita Suomessa ja Ruotsissa

Gasum on hankkinut omistukseensa Länsi-Götanmaan Skövdessä sijaitsevan biokaasulaitoksen, jonka tuotantokapasiteetti on jopa 40 GWh/a. Yhtiö on myös tehnyt perussuunnittelun ja aloittanut luvitusten hakemisen Kuopion, Oulun ja Kouvolan biokaasulaitosten laajennuksille. Rakenteilla olevat Lohjan biokaasulaitos, Vantaan Viinikkalan biojätteiden siirtokuormausasema ja Nymöllan biokaasulaitos Ruotsissa valmistuvat vuoden 2021 alkuun mennessä. Gasum aikoo rakentaa myös uuden teollisen kokoluokan 120 GWh biokaasulaitoksen Göteneen vuoden 2023 alkuun mennessä.

Gasum käsittelee biokaasulaitosverkostossaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa lannoitevalmisteita yhteensä noin 740 000 tn/vuodessa yhteensä Suomessa ja Ruotsissa. Biokaasu on uusiutuva energialähde, jota voidaan tuottaa biohajoavista jätteistä. Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Gasumilla on nyt 15 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja yhtiö on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. Gasum tuo vuoteen 2024 mennessä Pohjoismaiden markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja kumppaniensa tuotannosta.

Etusivulle >

Lisää hankintauutisia >

JAA