Hailuodon tiehanke jäihin kuukausiksi

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti pengertieluvasta.

25.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Oulunsalosta Hailuotoon johtavan kiinteän maantiehankkeen valmistelu keskeytetään valituksen takia. Valituksen kiinteän yhteyden vesiluvasta on tehnyt Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.

Valituksen arvioidaan viivästyttävän hankinnan aloittamista vähintään vuodella. Viivästymisestä on tulossa veronmaksajille 8–10 miljoonan euron lasku, josta suurin osa johtuu lauttakustannuksista.

Väylä tiedotti asiasta 20.3.

”On erittäin harmillista, että hankeen toteuttaminen viivästyy”, sanoo tiedotteessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueen yksikön päällikkö Risto Leppänen.

Pengertie ja kaksi siltaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun.

”Hankkeen toteutuksesta vastaava Väylävirasto on priorisoinut ympäristöasiat koko ajan tärkeimmäksi asiaksi hankkeessa, emmekä tunnista valituksessa seikkoja, jotka hankkeessa olisi otettu puutteellisesti huomioon”, sanoo Väylän johtaja Lars Westermark.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut huomioon ympäristöasiat ja tehnyt kattavat luontoselvitykset suunnitteluvaiheessa.

Vähintään vuosi

Westermarkin mukaan käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista vähintään vuodella. 

Hankkeen yleiskaavat ja tiesuunnitelma ovat saaneet jo lainvoiman. Suunnitteluvaiheessa on tehty muun muassa ympäristövaikutusten arviointi (YVA), Natura-arvioinnit ja nyt viimeisimpänä vesilupaprosessi, joka sisältää myös luontovaikutusten seurantaohjelman. 

Ympäristöministeriö on todennut Natura-arvioinnissaan, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin. 

JAA