Päämainos

Hankinnan ja big datan neljä tulevaisuutta

PA Consulting hahmotteli toimitusketjuihin erikoistuneessa CIPS-mediassa neljä mahdollista hankinnan toimintaympäristöä vuonna 2028.

08.05.2018
Teksti Heli Satuli

Näin hankinta hyödyntää dataa kymmenen vuoden päästä ja tällaisia taitoja vaaditaan hankinnan ammattilaisilta:

1. Uudet säännöt: hankintarobo-maailma

Tämä maailma on rakentunut vastauksena Cambridge Analytica -skandaalille. Käytössä on kansainvälinen protokolla ja datan käyttösopimus. Lisäksi hallitukset investoivat vapaasti käytettävänä olevaan sähköiseen markkinapaikkaan. Markkinoita hallitsee massaräätälöinti ja lyhyet toimitusketjut. Asiakkaat voivat nähdä, miten tuotteet ja palvelut valmistuvat. Data-analytiikka, lohkoketjut ja robotiikka ovat kaikkialla ja tuotanto on täysin automatisoitu. Sääntely määrää prosessit ja jäljitettävyysvaatimukset.

Menestyvät hankintajohtajat tuntevat sääntely-ympäristön ja ovat strategisia ja luovia ajattelijoita, jotka pystyvät ymmärtämään tulevia trendejä ja ajamaan läpi muutoksia. Kokemuksen sijaan arvostetaan innovatiivisuutta ja ketteryyttä, koska hankintatiimeissä työskentelee entistä vähemmän ihmisiä.  

2. Rasti ruutuun: tarkistajan maailma

Valtavat datavarkaudet ovat johtaneet "dataministeriön" perustamiseen. Vapaa kauppa on päättynyt ja ihmiset ovat menettäneet uskonsa tekoälyyn tuoreen talouskriisin jälkeen. Ihmiset elävät täysin tietosuojatussa ympäristössä. Data on voimakkaasti säänneltyä maailmanlaajuisen cyber-sodankäynnin ja tietosuojalainsäädännön vuoksi.

Hankintatoimen mantra on: laita rasti ruutuun, tee tarkistuksia. Jos haluat yrityksesi selviytyvän, noudata sääntöjä. Oikeudellisesta tai taloustieteellisestä taustasta on hankinnassa etua, samoin yksityiskohtien huomioimisesta ja kyvystä käsitellä muuttuvaa sääntelyä. Hankintatiimit ovat isompia ja koostuvat erilaisista sääntelyn ja sopimusten hallinnan asiantuntijoista.

3. Data on kuningas: poliittinen maailma

Data-rikas, sääntelemätön utopia. Investoinnit lohkoketjuihin perustuviin toimitusketjuihin ovat vauhdittaneet dataan perustuvan talouden syntyä. Hankintojen on suojattava organisaation arvoa. Massaräätälöinnin avulla yritykset hyödyntävät dataa palvellakseen asiakkaita. Käyttäjäprofiilit tarjoavat yksilöllisiä suosituksia ja pyytävät ihmisiä arvioimaan kohteita vastineeksi. Toimittajat maksavat näistä tiedoista ja yritykset käyttävät hyväkseen analyysiä.

Diplomaattiset taidot ja kyky vaikuttaa ihmisiin ovat suuressa huudossa. Sidosryhmät on saatava kohtaamaan oikeanlaisia toimittajia. Myös kyky käsitellä tietoja ja toimia avoimesti on tärkeää.

4. Askel taaksepäin: vanha maailma

Vuoden 2018 Cambridge Analytica -skandaalin jälkeinen kohu yksityisyyden suojasta on lisännyt sääntelyä. Digitaalisten työkalujen käyttöönotto on hiipunut ja alan yritykset menneet konkurssiin. Data on siiloutunutta ja hankintayksiköt eivät pääse käsiksi markkina- ja kilpailijatietoihin. Turvallisuus on avainasemassa ja toimitusketjun läpinäkyvyys on hyvin alhainen.

Perinteiset kaupankäyntitaidot ovat valttia, kun hankinnan on toimittava hyvin rajoitetussa, mutta yksinkertaisessa ympäristössä. Hankinta tarvitsee ihmisiä, joilla on vahvat verkostot ja vankka kokemus, joiden avulla he neuvottelevat parhaat hinnat.

JAA