Päämainos
Hankinnan maailmankonferenssi: ihminen palaa hankinnan ytimeen
Hankinta 25.06. 10:42

Hankinnan maailmankonferenssi: ihminen palaa hankinnan ytimeen

Konferenssissa varoitettiin uudistamasta hankintaa teknologia edellä.

25.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Starbucks

Tämänvuotinen hankinnan maailmankonferenssi keskittyi ihmisen rooliin hankinnassa. Tässä on kolme CIPS-median kokoamaa viestiä konferenssista, jotka jokaisen hankinnan ammattilaisen kannattaa pitää mielessään.

1. Siirtyminen eteenpäin digitalisaatiossa vaatii askeleen taaksepäin

Tämänvuotisessa konferenssissa painotettiin voimakkaasti, että digitalisoituminen vaatii onnistuakseen askeleita taaksepäin. Yrityksen hankinnan on kysyttävä: mikä on erityinen liiketoimintaongelma, joka edellyttää digitaalista ratkaisua? Näin viestitti Starbucks-kahvilaketjun toimitusketjusta vastaava Hans Melotte.

Yksi Starbucksin kumppaneista kamppaili uuden SRM-työkalun käyttöönoton kanssa.Sidosryhmien ja käyttäjien kanssa järjestetyssä työpajassa Melotte huomasi, että asiakasorganisaatio ei ollut määritellyt mitä toimittajasuhteiden hallinta oikein tarkoittaa. Eli heillä ei ollut yhteistä käsitystä ongelmasta, jonka tämä työkalu oli suunniteltu korjaamaan. Ei ihme, että hanke epäonnistui. Työpaja toi esille myös toisen digitalisaation avainasian: ihmisten tärkeyden osana prosessia. Teknologian tehokkuus edellyttää käyttäjien tehokkuutta eli käyttäjien on ymmärrettävä liiketoimintatavoitteet, heidän on sitouduttava prosessiin ja nähtävä lopulta sen hyödyt.

"Aloita aina ongelmasta, jonka haluat ratkaista ja etsi sitten vasta teknologia, jonka avulla ongelma ratkeaa", totesi Melotte.

2. Innovaatio vaatii innovointia

Viime vuosina innovointi on lokeroitunut ja jopa siiloutunut. Nyt yrityksissä ollaan havahtumassa siihen, että innovaatioiden on oltava osa jokaisen työtä, osa koko kulttuuria ja ennen kaikkea osa ulkoista strategiaa.

Ideat ja innovaatiot voivat tulla tavarantoimittajilta, asiakkailta tai yhteiskunnalta. Lentokonevalmistaja Airbus siirtyi 1000-vahvuisesta yritystutkimuskeskuksesta 200 hengen yksikköön, joka tekee paljon enemmän yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa. Innovaation ytimessä ovat ihmiset, ei pelkästään prosessi tai teknologia. Yhteistyökumppaneiden sitoutuminen tuo uutta arvoa liiketoimintaan. Avoimet innovaatioalustat, kuten Bayersin Thrive ja Nokian avoin ekosysteemiverkko, ovat merkkejä hankinnan tulevaisuudesta.

3. Kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan "win-win-win"

Yhteiskuntavastuuta koskeva toimintasuunnitelma on tullut entistä laajemmin osaksi yrityksen hankintaa ja toimitusketjua. Yritykset eivät enää voi sulkea silmiään siltä, mitä tapahtuu alihankkijaverkostossa. Ylipäätään "eettiset investoinnit" kasvattavat suosiotaan ja hyvästä syystä: niillä tienaa.

Suklaavalmistaja Mars menee vielä pidemmälle: yritys arvottaa liikesuhteita sen mukaan, missä määrin ne tuottavat molemminpuolista hyötyä. Mars työskentelee esimerkiksi yhdessä maanviljelijöiden kanssa veden kulutuksen vähenemiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi tavalla, joka tuottaa molemminpuolista hyötyä.

Marsin kestävän kehityksen johtaja Barry Parkin mukaan todellista muutosta ja konkreettisia tuloksia saadaan aikaan, kun pitkän aikavälin visio ja sitoutuminen yhteistyöhön yhdistetään ihmisiin, joilla on valtuudet haastaa status quo ja kokeilla uusia asioita.

JAA