Hankinnan palkat nousevat
Hankinta 07.02. 10:38

Hankinnan palkat nousevat

Alan ansiotason kasvu on yleistä palkkakehitystä nopeampaa.  

07.02.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Istockphoto

Hankinnan ammattilaisten ansiokehitys on viime vuosina ollut poikkeuksellisen vahvaa ympäri maailman. Suomessa Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan hankintajohtajien kuukausipalkat ovat nousseet 2010-luvulla 18,1 prosenttia eli reilusti yleistä ansiokehitystä nopeammin. Vuonna 2016 suomalainen hankintajohtaja tienasi Tilastokeskuksen mukaan yksityissektorilla keskimäärin 6 000 euroa kuussa.  

Hankintapäällikön keskipalkka yksityissektorilla Suomessa oli viime vuonna ilman bonuksia 4 500 euroa kuukaudessa. Kuukausiansio vaihtelee kokemuksen ja paikkakunnan mukaan 3 0006 600 euron välillä. Valtiolla hankintapäällikön taulukkopalkka on 4 604 euroa kuukaudessa. Vertailun vuoksi Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten palkansaajien vuoden 2017 keskimääräinen ansiotason nousu edellisestä vuodesta oli 0,2 prosenttia, ja reaaliansiot laskivat 0,6 prosenttia. 

Tilipussi pulskistuu ympäri maailman 

Britanniassa hankinnan ammattilaisten palkat ovat nousseet viimeisten kahden vuoden aikana keskimäärin 11 prosenttia. Yleinen hankinnan parissa työskentelevien palkankorotusprosentti viime vuonna oli 10 prosenttia, kerrotaan brittiläisen Robert Walters Global -rekrytointiyrityksen palkkaselvityksessä. Selvityksen mukaan jatkuvasti lisääntyvä epävarmuus tarkoittaa, että yritykset ovat yhä tietoisempia kustannustehokkaan hankinnan tärkeydestä. USA:ssa hankintapäällikkö tienasi viime vuonna keskimäärin 84 814 dollaria työelämään erikoistuneen Glassdoor-median  mukaan. 

Hankintatoimen palkkojen maailmanlaajuinen nousu johtuu useista tekijöistä. Hankinnan ammattilaisista on monessa maassa pulaa, yhä useammat pienetkin yritykset investoivat hankintatoimeen ja lisäksi hankinnan rooli on kasvanut viime vuosina yrityksissä. Entistä useammassa yrityksessä hankintatoimi sulautetaan osaksi muita liiketoimintayksiköitä ja hankinnasta vastaavat ovat tiiviimmin vuorovaikutuksessa toimittajaverkoston kanssa. 

"Kaupalliset taidot yhdistettynä ihmissuhdetaitoihin ovat nyt kysyttyjä. Työnantajat haluavat ihmisiä, jotka pystyvät kommunikoimaan, osaavat ajatella kaupallisesti ja ymmärtävät liiketoiminnan kehityksen", toteaa Chris Harrington hankintatoimen työpaikkojen välitykseen erikoistuneesta Reed Procurement & Supply Chain -yrityksestä.  

Harringtonin mukaan palkat nousevat myös tulevina vuosina yleistä ansiokehitystä nopeammin, sillä hankinta-alan ammattilaisten odotetaan erikoistuvan ja oppivan työskentelemään uusien teknologioiden kuten tekoälyn ja robotiikan kanssa. 

"Palkkojen kehitys heijastaa tarvittavan osaamisen ja kokemuksen runsautta", summaa Harrington.

JAA