Hansel avaa uudistetun Hilman vuonna 2020

26.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Hilma eli työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä hankintailmoituspalvelu uudistetaan. Uusi Hilma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa. Hilma-palvelulle ollaan perustamassa erityinen kehitysryhmä, johon hakeminen päättyy 27.4.

Hilmassa ilmoitettujen hankintojen vuotuinen arvo on noin 35 miljardia. Sivuston rakentaminen nykypäivän tarpeita vastaavaksi tukee markkinoiden toimintaa ja helpottaa julkisten hankintojen parissa tehtävää työtä. 

Hilman uudistusprojektin vetovastuu on Hanselilla, ja uudistustyöhön osallistuvat myös työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ja useat muut toimijat.

Ohjenuorana uudistuksessa ovat avoimuuden lisääminen, käyttäjälähtöisyys sekä jatkuva kehitys.

Nykyisellään lähinnä ilmoituskanavana toimiva Hilma tulee uudessa muodossaan huomioimaan entistä kattavammin tarjoajat, eri yhteistyökumppanit sekä palvelua satunnaisemmin tarvitsevat hankintojen ilmoittajat. Palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden tilata ilmoituksia itseä kiinnostavista hankinnoista, ja esimerkiksi jälki-ilmoitusten teko sujuvoituu. Hilma on jatkossakin veloitukseton ja kaikkien hankintayksiköiden käytössä.

Käyttäjälähtöisesti rakennettavan palvelun toiminnallisuuksia määritellään tarkemmin uudistuksen aikana ilmenevien toiveiden ja tarpeiden perusteella, ja suunnittelun tueksi perustetaan kehitysryhmä. Ryhmää kootaan parhaillaan, ja siihen voivat hakea hankintayksiköt, yritykset ja muut asiasta kiinnostuneet.

Hansel on avannut kyselyn, jossa voit kertoa, miten Hilma palvelisi paremmin juuri sinua. Samalla kyselylomakkeella voit hakea myös Hilman kehitysryhmään. Ryhmään tulee hakea perjantaihin 27.4.2018 mennessä.

Hilma on sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset saavat Hilmasta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. Hilmassa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät sekä julkista rahoitusta saavat hankinnat.

JAA