Päämainos

Helsingin Satama hakee EU-tukia

Liki 20 miljoonan euron ympäristöinvestoinneille halutaan 20-30 prosentin EU-tuki.

05.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Helsingin Satama Oy hakee EU:n tukea kolmelle yhteensä 18 miljoonan euron ympäristöinvestoinnilleen. Tavoitteena on muun muassa vähentää satama-alueen ja lähialueiden päästöjä.

Satama hakee 20–30 prosentin investointitukia. EU:n tukipäätökset saataneen kesän 2020 loppuun mennessä.

Helsingin Satama sanoo haluavansa olla kestävän satamatoiminnan edelläkävijä. Tavoitteeksi on asetettu 100 prosentin hiilineutraalius satamatoiminnassa vuoteen 2035 mennessä.  

Satama tiedotti tukihakemuksistaan 2.3.

Maasähkö yksi hakukohde

Satama hakee Euroopan Unionin CEF -tukea useisiin Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman hankkeisiin, mm. maasähköinvestointeihin, terminaalirakennusten energiatehokkuushankkeisiin, laivapaikan EK7 automaattiseen laivojenkiinnitysjärjestelmään sekä Vuosaaren satamaan rakennettavaan Vuosaari – Muuga reittiä palvelevaan ajoneuvojen kaksoisramppiin. 

Esimerkki kaupunkilaisia hyödyttävistä investoinneista on useille laivapaikoille rakennettavat maasähköliitännät. Kun aluksille voidaan syöttää sähköä niiden laiturissaoloaikana suoraan maista, ne eivät joudu käyttämään apukoneitansa sähkön tuottamiseen. 

Maasähkön käyttö voi vähentää merkittävästi melua sekä paikallisia ilmanpäästöjä. Päästövähennyksillä on merkitystä erityisesti satama-alueella työskenteleville henkilöille ja lähialueiden asukkaille.

EU:n tukipäätökset saataneen kesän 2020 loppuun mennessä.

JAA