Päämainos
Hinta ratkaisee Kilpilahti-hankkeen
Hankinta 21.01. 10:34

Hinta ratkaisee Kilpilahti-hankkeen

Hukkalämpö voisi kattaa neljäsosan pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta.

21.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Fortum ja pääkaupunkiseudun energiayhtiöt sekä Neste ja Borealis ovat teettäneet esiselvityksen Kilpilahden hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa.

Hukkalämpöhanke etenee nyt kannattavuusselvitysvaiheeseen. Alustavien arvioiden mukaan se maksaisi 700–1 000 miljoonaa euroa. Porvoon Kilpilahden tehdasalueelta saatava hukkalämpö riittäisi kattamaan noin neljäsosan koko pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkojen lämmön tarpeesta, ja lämpöä riittäisi lisäksi Keravalle ja Sipooseen.

Fortum tiedotti asiasta 17.1.

Arviolta puoli vuotta kestävässä kannattavuusselvitysvaiheessa keskitytään yksityiskohtaiseen teknis-taloudelliseen tarkasteluun, josta saatujen tietojen pohjalta hankkeesta voidaan tehdä erillinen investointipäätös viimeistään vuoden 2021 kuluessa. 

Aikaisintaan vuonna 2023

Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2023, ja lämmöntoimitukset Porvoon tehtailta pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkoon aikaisintaan vuonna 2025.

Mukana hankkeessa ovat Neste, Helen, Borealis, Fortum ja Keravan Energia.

Tällä hetkellä Kilpilahdessa syntyy noin 1 000 megawatin (suuren ydinvoimalan) verran hukkalämpöä. Koko tämän lämpömäärän hyödyntämistä rajoittaa kuitenkin lämmön tarpeen voimakas painottuminen talvikauteen.

"Kilpilahden hukkalämpöjen hyödyntäminen antaisi mahdollisuuden ottaa suuren harppauksen kohti hiilineutraalia kaukolämpöä koko pääkaupunkiseudulla. Hanke tukisi työllisyyttä yli 4 000 henkilötyövuodella", Timo Piispa ja Janne Rauhamäki Helenin Kehityshankkeet-yksiköstä sanovat.

Hankkeen toteutuminen riippuu vaadittavien investointien suuruudesta sekä hukkalämmön ja lämpöpumppujen verokohtelusta. Tällä hetkellä kaukolämpöjärjestelmään kytketyt hukkalämpöä hyödyntävät lämpöpumput ovat korkeimmassa sähköveroluokassa, mikä nostaa hukkalämmöllä tuotetun kaukolämmön hintaa merkittävästi.

JAA