Ihkulla kustannuskuria infra-hankkeille

Ihku on valtion ja suuren kaupunkien ja yritysten uusi kustannuslaskentajärjestelmä.

29.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssin (Ihku) kehittää uudenlaista kustannuslaskentajärjestelmää infrahankkeille. Hankkeiden hinnat ovat viime vuosina karanneet usein käsistä ja nyt halutaan kehittää parempia laskentajärjestelmiä.

Allianssiryhmittymän muodostavat Väylävirasto ja Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit ja palveluntuottajaryhmittymän Civilpoint, Solita, Ramboll ja Mittaviiva.

Väylä julkaisi tiedotteen asiasta 13.1.

Ulkopuolisille sidosryhmille Ihkua esitellään keväällä. Sidosryhmille tarjotaan mahdollisuutta tutustua järjestelmään ja vaikuttaa sen kehitykseen. Ensimmäisen tuotantoversion on tarkoitus olla käytössä vuoden 2021 alkupuolella.

Ihkun toivotaan vastaavan tulevaisuuden haasteisiin ja tarjoavan ajantasaista kustannustietoa infra-alan hankkeille. Tavoitteena on luoda koko infra-alaa palveleva kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu, joka otetaan käyttöön vaiheittain. Toteutettavalle järjestelmälle ja palvelulle on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • laadukas ja toimiva menetelmä kustannusarvioiden laskentaan
  • koko hankeprosessia ja hankkeen elinkaarta palveleva
  • tiedon avoimuus ja laskennan läpinäkyvyys
  • tulevaisuuden laskentapalveluihin ja toimintaympäristön muutoksiin varautuminen
  • koko infra-alaa palveleva, laajasti käytetty järjestelmä
  • kohtuulliset kustannukset kaikille hyödyntäjille.

 

Hankkeiden suunnittelu ja kustannusarvioiden laadinta on tiivistä yhteistyötä tilaajan ja palveluntuottajan välillä, ja aktiivisella kustannusohjauksella pystytään ohjaamaan hankkeen taloudellisuutta ja vaikutuksia. 

Tarve kustannuslaskentapalvelun uudistamiseen on syntynyt monista toimintaympäristön muutoksista, kuten uusista digitaalisista mahdollisuuksista, avoimien rajapintojen hyödyntämisestä sekä tietomallinnuksen kehittymisestä. 

Tavoitteena on järjestelmä, jolla hankkeiden suunnitteluprosessin aikana pystytään reaaliaikaisesti arvioimaan toteutusratkaisujen kustannusvaikutuksia ja -riskejä. 

JAA