Itäradan hankeyhtiön pohjustus alkoi

Kuntien kerrottava osallistuvatko 70-110 miljoonaa euroa maksaviin suunnittelukustannuksiin.

29.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut keskustelut itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön perustamisen edellytyksistä. 

Aloitustilaisuus kuntien kanssa pidettiin 24.6. Kuntien pitää ilmoittaa 31.8.2020 mennessä kiinnostuksensa suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen. 

Kaikkia suuria raideliikenneinvestointeja edistetään talouspoliittinen ministerivaliokunnan 10.9.2019 puoltamien linjausten mukaisesti.

LVM tiedotti asiasta 24.6.

Vastausten pyytämisellä ministeriö kartoittaa alueen toimijoiden edellytyksiä ja riittävän laajaa sitoutumista Itäradan hankeyhtiön perustamiseen. Tunnin junan ja Suomi-radan aikaisemmissa hankeyhtiöneuvotteluissa on käytetty samoja periaatteita.

Hankeyhtiöön tulisi omistajiksi eli osakkaiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Valtio omistaisi hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muiden osakkaiden noin 49 prosenttia.

Kaksi kilpailevaa linjausta

Alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset Porvoo-Kouvola-linjauksessa olisivat noin 70 miljoonaa euroa ja Porvoo-Kotka-Luumäen-linjauksessa noin 110 miljoonaa euroa.

24.6. tilaisuudessa keskusteltiin hankeyhtiövalmistelun aloittamisen reunaehdoista Väyläviraston laatiman selvityksen pohjalta. Väyläviraston selvitys Itä-Suomen junaliikenteen kehittämisestä julkaistiin 28.5.2020.

Samalla kartoitettiin kuntien alustavaa halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoitukseen vastaavilla periaatteilla, jotka ovat olleet Suomi-rata-hankeyhtiön ja Turun tunnin juna -hankeyhtiön neuvotteluiden lähtökohtina.

”Nyt kartoitamme kuntien kiinnostusta sitoutua suunnitteluhankeyhtiöön. Suunnittelu on pitkä prosessi ja sen aikana selvitetään, ovatko edellytykset raidehankkeen toteuttamiseksi olemassa”, sanoo tiedotteessa  liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

JAA