Joensuun asemalle 77 miljoonan modernisointi
Hankinta 19.05. 09:24

Joensuun asemalle 77 miljoonan modernisointi

Ratapihalla uusitaan raiteet, kaikki laiturirakenteet sekä tekniset järjestelmät.

19.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Joensuun ratapihalla tehdään liki 80 miljoonan euron modernisoinnit. Raiteisto ja turvalaitetekniikka uusitaan ja toiminnallisuutta parannetaan uusilla raidejärjestelyillä ja aseman laiturialueiden uudistamisella.

Rakennustyöt aiotaan käynnistää loppuvuonna. Varat hankkeen toteuttamiseen myönnettiin valtion lisätalousarviossa vuonna 2019.

Proxion ja A-Insinöörit ovat käynnistäneet Väylän johtaman hankkeen rakentamissuunnittelun. Väylä on sopinut ratapihan ja asema-alueen rakentamissuunnitelmasta Proxionin ja sen alikonsultin A-Insinöörien kanssa 15.5. 

A-Insinöörit tiedotti asiasta 18.5.

Hankkeen tavoitteena on tavara- ja henkilöliikenteen raiteiston, vanhanaikaisen turvalaitoksen sekä laiturialueiden nykyaikaistaminen

”Kunnostus parantaa merkittävästi Joensuun tavaraliikenteen logistiikkaa ja asemaseutua. Nykyinen raiteisto on erittäin huonossa kunnossa, ja ylläpitokulut ovat suuret. Luvassa on ajanmukainen, turvallinen ja hyvin palveleva asema myös henkilömatkustajille”, sanoo tiedotteessa projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylästä.

Junapituudet ovat kasvussa

Tavararatapihan läpi kulkeva junien pääkulkutie eriytetään pois tavararatapihalta. Raiteiden pidennyksillä varaudutaan kasvaviin junapituuksiin, jopa yli kilometrin pituisiin juniin. Suomessa erittäin harvinaisiksi käyneet käsikäyttöiset asetinlaitteet korvataan nykyaikaisella turvalaitejärjestelmällä.

”Ratapihalla uusitaan kaikki rakenteet päällysrakenteesta alusrakenteeseen, laiturirakenteet sekä tekniset järjestelmät, turvalaitteet, sähköistys, vahvavirta ja valaistus. Näillä uudistuksilla varmistetaan ratapihan toiminnallisuus sekä turvallisuus”, liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionista sanoo.

Proxion vastaa kaikkien mainittujen tekniikka-alueiden suunnittelusta ja pääkonsulttina rakentamissuunnitteluprojektin johtamisesta.

Asemalle katettu ylikäytäväsilta 

Joensuun aseman kulkuyhteyksiä parannetaan laiturialueen kunnostuksessa. Laiturit korotetaan, uudistetaan esteettömiksi ja katetaan. Asemalle nousee uusi, katettu ylikäytäväsilta, jonka kautta kuljetaan kolmelle asemalaiturille.

”Suunnittelua ohjaa turvallisuus, esteettömyys ja toiminnallisuus, esteettisiä arvoja unohtamatta”, yksikönjohtaja Harri Kallio A-Insinööreistä sanoo.

A-Insinöörien vastuulla on myös uuden Sulkuniemen alikulkusillan suunnittelu. Uusi ratasilta tarvitaan raidejärjestelyjen vuoksi ja rakennetaan kahden jo olemassa olevan sillan väliin. Nykyisten viiden sillan kantavuudet selvitetään. Lisäksi keskustassa sijaitsevien henkilö- ja tavararatapihojen reunaan suunnitellaan 1,8 kilometriä meluseiniä.

JAA