Julkiselle sektorille yksi hankintatyökalu
Hankinta 29.04. 08:25

Julkiselle sektorille yksi hankintatyökalu

Hanselin ja KL-Kuntahankintojen fuusio nopeuttaa yhteiseen järjestelmään siirtymistä.

29.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Hansel ja KL-Kuntahankinnat kilpailuttavat hankintojen koko elinkaaren hallinnan mahdollistavan työkalun sekä kunta- että valtioasiakkaille. Yhteen järjestelmään siirtymisen syynä on Hanselin ja Kuntahankintojen tekeillä oleva fuusio.

Kilpailutettava elinkaaripalvelu korvaa Hanselin ja KL-Kuntahankintojen sähköiset kilpailutusratkaisut, ja tukee Hanselin mukaan hankinnan eri vaiheita entistä kattavammin.

Hansel tiedotti asiasta 18.4.

Kuntahankinnat on valmistellut kilpailutusta viime vuodesta lähtien yhteistyössä kuntapuolen asiakkaista koostuvan työryhmän kanssa.

Sähköisen kilpailutusratkaisun sisältävä hankintojen elinkaaripalvelu päätettiin kilpailuttaa keväällä 2019, sillä KL-Kuntahankintojen vastaava puitesopimus päättyy maaliskuussa 2020. Hanselin ja Kuntahankintojen tulevan fuusion vuoksi yhteinen kilpailutus nähtiin Hanselin mukaan parhaaksi toimintatavaksi.

Kolme eri kokonaisuutta

Tavoitteena on tarjota koko julkisen sektorin asiakkaille yhteinen hankintojen elinkaaripalvelu, joka tukee hankinnan eri vaiheita. Elinkaaripalvelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta: hankinnan suunnittelu ja valmistelu, kilpailutus ja sopimus- ja toimittajahallinta.

Palvelua aiotaan kehittää tiiviisti yhdessä tulevan toimittajan kanssa. Palvelun käyttö mahdollistaa Hanselin yhteishankintojen ja niiden mallipohjien hyödyntämisen suoraan järjestelmässä.

Käyttöönottoihin varattu aikaa

Tulevan järjestelmän käyttöönotot aloitetaan KL-Kuntahankintojen nykyisistä asiakkaista, sillä heidän vastaava puitesopimuksensa päättyy jo maaliskuussa 2020. Nämä käyttöönotot tehdään arviolta vuosina 2019 - 2020.

Tavoitteena on, että valtioasiakkaiden käyttöönotot alkavat vuoden 2021 aikana. Hanselin nykyisen sähköisen kilpailuttamisratkaisun, eli tutummin Hanki-palvelun, sopimus loppuu maaliskuussa 2023. Nyt kilpailutettava elinkaaripalvelu edellyttää valtiosektorin asiakkailta toimenpiteitä vasta vuoden 2021 aikana.

Hankintojen elinkaaripalveluiden puitejärjestelyn tarjouspyyntö pyritään julkaisemaan toukokuun loppuun mennessä.

JAA