Julkisiin hankintoihin tarvitaan uutta osaamista
Hankinta 24.06. 07:42

Julkisiin hankintoihin tarvitaan uutta osaamista

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO selvitti, miten hankintoja johdetaan tällä hetkellä Suomen eri julkisissa organi-saatioissa.

24.06.2019
Teksti Paula Launonen

Osaaminen havaittiin puutteelliseksi monilta osin.

  • Hankintoja koskevat strategiset linjaukset on 79 prosentilla organisaatioista.
  • Vain neljäsosa organisaa-tioista seuraa strategian toteutumista systemaattisesti.
  • Suurimmalla osalla ei ole suunnitelmaa tai tiekarttaa prosessien kehittämiseksi.
  • Osalla on kehityssuunnitelma, mutta pääsääntöisesti toteutuksesta puuttuu vastuutus ja aikataulu.
  • Suurin osa pyrkii hankinnoissa toteuttamaan taloudellista vastuuta.
  • Sosiaalinen ja ympäristö-vastuu huomioidaan heikosti.
  • Vain reilu puolet huomioi hankinnoissa pk-yritykset.
  • Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa 35 miljardia euroa vuosittain.

 

Lähde www.hankintakeino.fi

JAA