Päämainos
Julkisin hankinnoin työllistämisvauhtia
Hankinta 13.08. 13:54

Julkisin hankinnoin työllistämisvauhtia

Toimijoina ovat TE-toimistot, kuntien työllisyysyksiköt, kuntakokeilukunnat ja yritykset.

13.08.2020
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo vauhdittaa työllistymistä julkisilla hankinnoilla. Elokuun alussa käynnistynyt ohjelma tähtää siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin aiempaa paremmin työllistymistä.

Julkisten hankintojen kokonaisarvo on noin 35 miljardia euroa vuosittain. Tästä summasta pääosa on palveluhankintoja, joiden hankinnassa voitaisiin osittain hyödyntää työllistämisehtoa.

TEM tiedotti asiasta 7.8.

”Kuntien kilpailuttaessa palveluja voitaisiin työllistää muun muassa osatyökykyisiä, kun kilpailutuksiin lisätään työllistämisehto. Näin parannetaan muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia saada työtä”, sanoo tiedotteessa työministeri Tuula Haatainen.

”Kaikkiin tilanteisiin hankinnoilla työllistämisen toimintamalli ei sovellu yhtä hyvin. Kuuntelemme siksi herkällä korvalla myös kriittisiä kommentteja”, Haatainen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. 1.8.käynnistyneen hankkeen toteuttaa Suomen Kuntaliitto.

Kuntaliitto uskoo malliin

”Kuntaliitolla on erinomaiset edellytykset valtakunnallisen koordinoinnin järjestämiseen, koska levitettävä toimintamalli liittyy keskeisesti kuntien strategiatason kehittämiseen, julkisten hankintojen neuvontayksikön tehtäviin ja työllisyyden edistämiseen”, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Suomen Kuntaliitto levittää kuntiin toimintamallia, jossa toimijoina ovat hankintayksiköt, TE-toimistot, kuntien työllisyysyksiköt, kuntakokeilukunnat ja laaja yrityskenttä. Kuntien lisäksi huomioidaan muiden julkisten hankkijoiden mahdollisuudet käyttää toimintamallia.

Työllistäminen on yksi tapa, jolla sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa. Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että julkisyhteisöt ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävät hankinnat voivat luoda viranomaisen kokonaistehtävien kannalta säästöjä.

JAA