Kalasataman raitiotien urakoijat valittu
Hankinta 23.04. 09:57

Kalasataman raitiotien urakoijat valittu

Raitioliikenteen Kalasatamasta Pasilaan alkaa syksyllä 2024 ja yhdistää metro- ja lähijunaverkon.

23.04.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat Helsingin kaupunki / Suomen Ilmakuva Oy

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa rakennetaan Kalasataman ja Pasilan välille raitiotie sekä lukuisia siihen liittyviä katualueita. Raitiotie täydentää Helsingin raideverkostoa ja raitioliikenteen Kalasatamasta Pasilaan pitäisi alkaa syksyllä 2024.

Destia tiedotti asiasta 8.4.

Helsingissä HKL:n johtokunta ja kaupunkiympäristölautakunta ovat valinneet hankkeiden toteuttajiksi seuraavat ryhmittymät: 

Osakokonaisuus 1: Sörkan spora (Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Destia Engineering Oy). 

Osakokonaisuus 2: Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina FLOU Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy).

Kolme eri tarjoajaa

Allianssin palveluntuottajien hankintavaiheessa oli mukana kolme tarjoajaryhmittymää. HKL vastaa hankkeen ohjauksesta yhteistyössä kaupunkiympäristön muiden tilaajatahojen kanssa. Valitut palveluntuottajat toteuttavat hankkeen yhteistyössä tilaajan kanssa.

”Hanke tukee kaupunkikuvan kokonaiskehitystä ja kestävän liikkumisen verkoston laajenemista”, sanoo tiedotteessa tilaajan projektipäällikkö Mikko Asikainen

Huhti–toukokuun vaihteessa käynnistetään hankkeen kehitysvaihe, jossa suunnitellaan allianssikokonaisuuden lopullinen sisältö ja toteutus sekä määritetään tavoitekustannus ja kannustinjärjestelmä. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä tullaan päättämään keväällä 2021.

”Tämä on hieno uutinen Destialle ja kumppaneillemme, Swecolle ja WSP:lle. Olemme yhdessä kaikkien osapuolten kesken muodostaneet erinomaisen perustan hankkeen toteuttamiselle”, sanoo Pekka Ruuti, Destian johtaja, Maa- ja kalliopalvelut.

Yhdistää metro- ja lähijunaverkot

Valmistuessaan uusi raitiotieyhteys tarjoaa yhteyden reitille Nihti–Kalasataman metroasema–Vallilanlaakso–Pasila ja yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa.

Uuden raitiotien yhteydessä toteutetaan myös liittyviä hankkeita, kuten katualueita Nihtiin ja pyöräilybaana Vallilanlaaksoon, sekä parannetaan nykyistä katuinfraa mm. Hermannin rantatiellä. Liittyvien hankkeiden laajuus ja osuus hankekokonaisuudesta tarkentuu hankkeen kehitysvaiheessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman kesällä 2018. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti raitiovaunuliikenne Kalasatamasta Pasilaan on tavoitteena aloittaa syksyllä 2024.

Kuva:Helsingin kaupunki

(Suomen Ilmakuva Oy)

 

JAA