Karjalan kaksoisradan rakennus käynnissä
Hankinta 09.03. 08:18

Karjalan kaksoisradan rakennus käynnissä

19 km kaksoisraiteen rakentaminen on suurin Suomessa vireillä oleva raideliikennehanke.

09.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Karjalan radalla Joutsenon ja Imatran välillä rakennetaan pohjaa uudelle kaksoisradalle. Se on osa Luumäki-Imatra-ratahanketta, jolla lisätään tavarakuljetusten kapasiteettia ja vähennetään raideliikennehäiriöitä. Hanke valmistuu 2023.

Liikennemäärien ennustetaan kasvavan rataosuudella voimakkaasti tavaraliikenteen vuoksi. Yhteys on myös tärkeä henkilöliikenteen reitti pääkaupunkiseudun, Kouvolan, Imatran ja Joensuun välillä. Uuden ratageometrian ja kaarreoikaisujen myötä matka-ajat lyhenevät.

A-insinöörit tiedotti hankkeesta 4.3.

Suurin ratahanke

Proxion ja A-Insinöörit ovat suunnittelijoina mukana Väylän monivaiheisessa hankkeessa, joka on suurin käynnissä oleva Suomen raideliikennehanke.

”Kaksoisraiteen rakentamisella on suuri merkitys erityisesti teollisuuden tavarakuljetuksiin, kun häiriöherkkyys pienenee ja sujuvuus radalla lisääntyy. Teoriassa kaksoisraide jopa nelinkertaistaa raideliikenteen kapasiteetin”, sanoo tiedotteessa Väylän projektipäällikkö Tommi Rosenvall.

Uutta 19 kilometriä pituista kaksoisraidetta varten nykyinen raide perusparannetaan ja sen rinnalle rakennetaan uusi raide. Samalla rakennetaan 12 uutta siltaa, joista osa on jo valmiina. Yksiraiteiseksi jäävällä Luumäki-Joutseno -välillä liikennettä sujuvoitetaan perusparannuksella, jossa uusitaan mm. ratapihoja ja pidennetään kohtaamisraiteita.

Akselipaino kasvaa

Proxion on vastannut kaksoisraiteen rakentamissuunnitelmasta Joutsenon ja Rauhan välillä A-Insinöörien kanssa. Vaativalla 12 kilometrin suunnitteluosuudella uusi raide risteää useammassa kohdassa vanhan radan kanssa.

”Suomen raideinfran pitää varautua kasvavaan tavaraliikenteeseen ja raskaampaan kalustoon vastakseen paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin”, sanoo Proxionin liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen.

Luumäen ja Imatran välillä voi tulevaisuudessa kuljettaa tavaraa painavimmissa vaunussa: akselipaino nousee Suomen rataverkostossa tyypillisestä 22,5 tonnista 25 tonniin. Siltojen kantavuustarkastelujen lisäksi A-Insinöörit on vastannut Joutsenon ja Rauhan välillä viiden uuden alikulkusillan rakennussuunnittelusta sekä kolmen sillan korjauksen suunnittelusta.

”Henkilöliikenteelle on oleellinen parannus, kun päästään 140 kilometrin tuntinopeudesta 160–200 kilometrin tuntinopeuksiin”, Rosenvall sanoo.

JAA