Päämainos

Kaupunkipyöräjärjestelmä laajenee kattamaan lähes koko Helsingin

Kaupunkipyöräverkosto kasvaa 105 uudella pyöräasemalla ja 1050 pyörällä.

12.01.2021
Teksti Osto&Logistiikka

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.1.2021 oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään kaupunkipyöräpalvelun laajennusta koskevan lisäsopimuksen KaupunkiPyörä Suomi Oy:n kanssa. Sopimuksen myötä HKL sitoutuu tilaamaan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen nykyisen hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi vuoden 2025 loppuun asti.

Helsingin kaupunki tiedotti kaupunginhallituksen päätöksistä 12.1.2021.

Kaupunkipyöräverkoston laajennus kattaa Kehä III:n ulkopuolelle jääviä alueita lukuun ottamatta koko Helsingin ja se käsittää 105 uutta pyöräasemaa sekä 1050 uutta pyörää. Laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2021 alusta lukien. 

Kaupunkipyöräpalvelun hankinta perustuu HKL:n tarjouskilpailuun, jossa konsortion Moventia & Smoove SAS (Clear Channel Suomi Oy sekä Helkama Velox Oy) tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Vihdintien pikaraitiotie yhdistää kantakaupungin raitioverkon, Raide-Jokerin, Rantaradan ja Kehäradan

Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa esityksen Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksymisestä jatkosuunnittelun pohjaksi. Asia etenee kaupunginhallituksen päätöksellä seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma sisältää Vihdintien pikaraitiotien sekä läntisen kantakaupungin kaupunkiraitiotien. Vihdintien pikaraitiotie on uusi säteittäinen joukkoliikenteen runkoyhteys, joka yhdistää kantakaupungin raitioverkon, Raide-Jokerin, Rantaradan ja Kehäradan. Läntisen kantakaupungin raitiotiet ovat kantakaupungin raitioverkonlaajennuksia, jotka sijaitsevat Fredrikinkadulla, Topeliuksenkadulla sekä Nordenskiöldinkadulla.

Raitiotien ja sen katuinfrastruktuurin alustava kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelman pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, jonka hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto tekee lopullisen enimmäishintapäätöksen.

JAA