Päämainos

Kiiminkijoen silta levenee

Sillassa on Suomen pisin 52 metriä pitkä jännittämättömien betonikotelopalkkien jänne.

26.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Kiiminkijoen ylittävä silta Vt4:llä sekä kaksi sen viereistä risteyssiltaa levennetään. Väylä on allekirjoittanut urakkasopimuksen Destia Oy:n kanssa. 

Työt käynnistyvät tämän kuun aikana ja valmistuvat kesällä 2021. Urakkahinta on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Väylä tiedotti asiasta 24.3.

Sillat sijoittuvat Kello-Räinänperä -osuuden puoliväliin. Joen ylittävän kolmijänteisen sillan pääjänne on 52 metriä ja reunajänteet 41 metriä. Pääjänne on pisin jännittämättömien betonisten kotelopalkkien jänne Suomessa. Sillan on suunnitellut Yrjö Winter.

Kaistoja lisää

"Urakan toteuttamisen myötä liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus valtatiellä paranee. Siltoja leventämällä saadaan 2+1 -kaistainen osuus, kun nykyisin on yksi kaista molempiin suuntiin,” sanoo tiedotteessa Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä

Urakassa levennetään nykyiset Jokelantien (Maantie 18739) ja Asemakyläntien (Maantie 18742) ylittävät risteyssillat. Valtatien 4 Kiiminkijoen ylittävän Allikon sillan kansi uusitaan ja levennetään. Toimilla mahdollistetaan valtatien leventäminen ja ohituskaistan rakentaminen Asemakylän eritasoliittymästä Oulun suuntaan. Alueen melunsuojausta parannetaan rakentamalla melukaiteet siltapaikoille.

"Tällä viikolla käynnistyy valtatien levennystyöt Jokelantien ylittävän risteyssillan läheisyydessä ja lähiviikkoina Asemakyläntien ylittävän risteyssillan alueella. Kiiminkijoen ylittävän sillan osalta työt käynnistyvät kevättulvien jälkeen ja kannen uusimistöiden ajaksi rakennetaan nykyisen sillan viereen väliaikainen kiertotiesilta," kertoo Destia Oy:n projektijohtaja Risto Lippo.

JAA