Kiinteistökauppa elpyi koronashokista
Hankinta 13.10. 09:00

Kiinteistökauppa elpyi koronashokista

Newsecin markkinakatsauksen mukaan korona voi muuttaa tulevaisuuden kiinteistömarkkinoita.

13.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Korona on hiljentänyt, mutta ei pysäyttänyt kiinteistösijoitusmarkkinoita. Kaupankäyntivolyymi oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä hiljaisin vuosiin, mutta sitä edelsi taas historian kovin ensimmäinen vuosineljännes.

Maan parhaalla kiinteistömarkkina-alueella eli Helsingin keskustassa on syyskuun loppuun mennessä tehty kauppoja silti alle 150 miljoonalla eurolla, kun viime vuonna niitä tehtiin liki 750 miljoonalla.

Newsecin kiinteistömarkkinakatsauksen mukaan kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoihin jatkuu. Kiinteistöt ovat yhä mielenkiintoinen sijoitusluokka ja pääoma etsii vakaata tuottoa. 

Newsec julkisti katsauksensa 30.9. 

Katsauksen mukaan tunnelma sijoitusmarkkinoilla on vielä varovainen ja joidenkin toimitilaluokkien tuottoihin kohdistuu laskupaineita, koska kassavirtoihin liittyy epävarmuustekijöitä tulevaisuudessa.

Nykyisen markkinatilanteen vaikutusta kiinteistöjen tuottovaatimuksiin ei katsauksen mukaan ole vielä nähty, koska pandemian aikana aloitettuja kiinteistökauppoja on tehty vain muutama. Monet keväällä keskeytyneet kaupankäyntiprosessit ovat jatkuneet syksyllä. Matkustusrajoituksilla on vaikutuksia kansainvälisiin kauppoihin, jos potentiaaliset ostajat eivät pääse tekemään kohdekäyntejä.

Asunnot ja logistiikka turvasatamina

Sijoittajat hakevat turvasatamaa asunto- ja logistiikkasijoittamisesta, ja näiden kiinteistöluokkien markkinat ovat aktiivisia etenkin pääkaupunkiseudulla. Asunnot ja logistiikkakohteet toimivat nyt defensiivisenä kiinteistösijoitusluokkana.

Helsingin keskustan kiinteistömarkkinoilla kysytyimpien kiinteistöluokkien eli asuntojen ja logistiikkakiinteistöjen sijoitusmarkkina on nyt kapea. Pääosa keskustan kiinteistökaupoista muodostuu toimistokohteista.

Myös yhteiskuntakiinteistöt ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan transaktiomarkkinoilla Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Niiden vakaa nettokassavirta nähdään turvallisena yli kriisien.

Liiketilat ja hotellit haastavampia

Kauppakeskukset nähtiin jo ennen kriisiä haastavina, eikä rajoitustoimien aiheuttama isku kaupan alalle helpota tilannetta. Päivittäisen asioinnin tarpeeseen liittyvien toimialojen myynti on noussut hetkellisesti ja näissä tilaluokissa vuokralaisilla meneekin kohtalaisen hyvin. Kriisi näkyi välittömästi ja voimakkaasti kestokulutushyödykkeiden myynnissä kuten autokaupassa, johon koronakriisi iski rajusti.

Hotellisektori oli aktiivinen ennen kriisin kärjistymistä, mutta nyt se kärsii rajoituksista ankarasti. Pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla tai rakenteilla 30 uutta hotellia. Mikäli olemassa olevalla hotellilla on liikevaihtosidonnainen sopimus, näkyy vuokrakassavirran lasku tyypillisesti vasta seuraavana vuonna, kun vuokra määräytyy edellisvuoden liikevaihdon perusteella.

Toimistomarkkinat kysymysmerkki

Toimistokäyttäjien tilatarve riippuu paljon toimialasta ja liikevaihdon rakenteesta. Mikäli epävarma markkinatilanne pitkittyy, kysyntä kohdistuu edullisempiin tiloihin. Toimistoalueiden välinen muutto saattaa lisääntyä, kun aiemmin toimistokysyntä on pääosin kohdistunut samalle alueelle, jolla nykyinen toimitila on.

Toimistot kilpailevat jatkossa kotitoimistojen kanssa ja yrityksissä otetaan huomioon, kuinka etä- ja toimistotyöskentely saadaan toimimaan rinnakkain. Vuokralaiset saattavat haluta pääkonttorien rinnalle pienempiä, lähellä asuinalueita sijaitsevia satelliittitoimistoja, jotka yhdessä pääkonttorin kanssa muodostavat toimistoverkoston.

Verkkokauppa ja nopeus

Pohjoismaiden markkinoiden suurin muutos verkkokaupassa on Amazonin avaus Ruotsiin. Amazon kirittänee kaikkia verkkokaupan toimijoita erityisesti toimitusten nopeuden suhteen. Verkkokauppajätti tavoittelee varmasti pohjoismaisia markkinoita, mikä tarkoittaa myös ns. last-mile-logistiikkatilan kysynnän kasvua lähitulevaisuudessa myös Suomessa.

Suurin osa Suomen logistiikkakohteista ei palvele nettikauppaa, jonka kasvu on lisännyt logistiikka- ja pienteollisuuskiinteistöjen sijoittajakysyntää. Viennin notkahduksella on siten vaikutuksensa logistiikkakiinteistöjen markkinoihin.

Etusivulle >

Lisää hankintauutisia >

JAA