Kouvola-Kotka/Hamina-ratatyö alkaa huhtikuussa

Sata miljoonaa euroa maksavan ratahankkeen pitäisi valmistua vuonna 2025.

16.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke käynnistetään Myllykosken liikennepaikan ja Kotolahden ratapihan töillä. Hankkeen tavoitteena on nostaa rataosan kapasiteettia välityskykyä kasvattamalla. 

Myllykosken tilapäisen matkustajalaiturin asennustyöt alkavat viikolla 16. Kotolahden ratapihan työt puolestaan alkavat viikolla 19.

Väylä tiedotti investoinnista 11.3

Välillä Kouvola-Kotka/Hamina uusitaan muun muassa radan päällysrakennetta useissa kohteissa, jotta nykyinen palvelutaso saadaan säilytettyä. Akselipainonnoston vuoksi uusitaan rumpuja, siltoja sekä korjataan painuma- ja tärinäkohteita. 

Sähkörataa sekä muuntajia uusitaan muuttuvan raiteiston ja kasvavan tehontarpeen myötä. Lisäksi koko hankealueen turvalaitteet ja asetinlaitteet uusitaan kaapelireitteineen, kaapelointeineen sekä asetinlaitetiloineen.

Hintaa 100 miljoonaa 

Kouvola–Kotka/Hamina-radan parannus maksaa 98 miljoonaa euroa. Väyläviraston hankkeen pitäisi olla valmis vuonna 2025. 

Ratatyö parantaa liikenteen palvelutasoa ja tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi radan akselipainot voidaan nostaa 25 tonniin. Hanke parantaa myös alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Myllykosken liikennepaikalle rakennetaan uusi Pitkäkallion raiteenvaihtopaikka. Nykyisen seisakkeen laiturit uusitaan siten, että alikulkureitti laiturilta toiselle toteutuu olemassa olevan Myllykosken alikulkusillan (Rautakorventie) kautta.

Mussaloon ratapihalaajennus

”Vanhojen matalien laiturien tilalle rakennetaan korkeat, esteettömyysvaatimukset täyttävät laiturit ja nykyinen laituripolku poistetaan seisakkeiden väliltä. Kotkan Mussalon syväsatamaa palvelevaa Kotolahden ratapihaa laajennetaan viidellä uudella raiteella vaihteineen ja toteutetaan laajennukseen liittyvät turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtatyöt”, sanoo tiedotteessa ratahankkeesta vastaava Väylän projektipäällikkö Miia Kari.

Päällysrakenteen vaihtourakka (kiskot, pölkyt ja tukikerrossepeli) toteutetaan välillä Juurikorpi - Summanjoen vesistösilta, Juurikorven ja Haminan välisellä rataosalla.

Uuden turvalaitejärjestelmän vaatimia kaapelireittejä rakennetaan koko hankealueella Kouvola - Kotka ja Juurikorpi - Hamina välillä.

”Melu- ja tärinäselvitykset aloitetaan hankealueella vuoden 2020 aikana ja selvitys mittaustuloksineen valmistuu 2021. Selvityksen ja mittausten jälkeen aloitetaan kohteisiin liittyvä varsinainen suunnittelutyö vuoden 2021 aikana”, Kari sanoo.

JAA