Päämainos
LiikenneSuomi: In-house-yhtiöt kampittavat liikennemarkkinoita
Hankinta 15.03. 06:45

LiikenneSuomi: In-house-yhtiöt kampittavat liikennemarkkinoita

LiikenneSuomi-ryhmä on huolissaan siitä, että hyvinvointialueet ja kunnat voivat kiertää hankintalakia omien in-house-yhtiöidensä avulla.

15.03.2023
Teksti Esko Lukkari

Julkisia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, mikäli palvelu hankitaan hankintayksikön itsensä omistamalta sidosyksiköltä eli in-house-yhtiöltä. LiikenneSuomi-ryhmän mielestä elinvoimaisten liikennepalveluiden kannalta suuntaus on huono ja se tulee torjua.

Taksiliitto tiedotti asiasta 2.3.

”Markkinat saatava toimimaan”

Julkisissa hankinnoissa ensisijaisena tavoitteena tulee ryhmän mielestä olla tasapuoliset ja toimivat markkinat. Hankinnoissa on tähdättävä siihen, että hankinnat toteutetaan tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina, joihin myös pk-sektorin yritykset pystyvät osallistumaan.

”Tuntuu erittäin huolestuttavalta, että julkiset tahot, kuten kunnat tai hyvinvointialueet, haluavat kiertää hankintalakia ja suosia tiettyjä yrityksiä in-house-omistustensa kautta. Julkisissa hankinnoissa on tavoiteltava toimivia markkinoita ja kohdeltava tasapuolisesti eri toimijoita. Hankintalain kiertäminen kampittaa yrittäjävetoista markkinaa” sanoo tiedotteessa laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen Taksiliitosta.

Henkilökuljetuksiin liittyvät julkiset hankinnat ovat kivijalka koko julkisen henkilöliikenteen toimivuudelle, mutta myös merkittävä tulonlähde alan toimijoille. Julkisen henkilöliikenteen palvelutarjonta on suurelta osin kaupunkien, kaupunkiseutujen ja valtion järjestämää ja rahoittamaa. Kelalla on merkittävä rooli henkilökuljetuspalvelujen rahoittajana, kuten myös nyttemmin hyvinvointialueilla.

”Julkiset henkilökuljetukset ovat esimerkiksi elinehto lukuisille taksiyrityksille. Hankintalain systemaattinen rikkominen saattaa johtaa siihen, että alan olemassaolo varsinkin syrjäseudulla on uhattuna”, Salonen korostaa.

Julkiset hankinnat ovat merkittäviä myös tiestön ja katujen kunnossapidossa, maanrakentamisessa sekä jätehuollon kuljetuksissa. Kaikissa näissä kuntien, valtion ja hyvinvointialueiden hankinnoissa on tavoiteltava toimivia markkinoita ja kohdeltava tasapuolisesti eri toimijoita.

LiikenneSuomi-ryhmän mukaan julkiseen sektoriin turvautuminen in-house-järjestelynä avoimen kilpailutuksen ja hankinnan sijaan tulee hyväksyä vain, kun markkinapuute on todellinen.

JAA