Luomu kompastuu heikkoon logistiikkaan

Viennissä ongelmana on volyymien pienuus.

08.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomessa luomutuotanto kompastuu usein logistiikkakustannuksiin. Luomutuotteiden suoramyynnistä saatu hintaetu menetetään, jos pieniä määriä tuotteita kuljetetaan pitkiä matkoja. Tästä aiheutuu myös kustannuksia, jotka vaikuttavat tuottajan kannattavuuteen.

Pienten toimijoiden yhteistyötä kehittämällä voitaisiin koota useamman tuottajan tuotteet yhteen ja sieltä toimittaa ravintoloille. Samalla korkeita logistiikkakustannuksia voitaisiin alentaa. Näin todetaan Haaga-Helian opinnäytetyössä.

Haaga-Helia tiedotti luomututkimuksestaan 6.6.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa on tutkittu luomutuotannon ongelmia. Logistiikka nousi suoramynnnin suurimmaksi esteeksi. Haaga-Helia tiedotti tutkimuksestaan 5.6.

Kasvavan kysynnän vuoksi luomutuotanto lisääntyy, joten myös luomutuotteiden suoramyynnistä tulee entistä kannattavampaa.

Yhteistyötä voitaisiin tutkimuksen mukaan lisätä esimerkiksi yhteisillä tapahtumilla, johon luomutuottajia sekä ravintoloiden henkilökuntaa kokoontuisi verkostoitumaan ja yhteiskehittämään toimintaansa.

Tutkimuksessa selvitettiin Etelä-Suomen luomutuottajien mielipiteitä suoramyyntiin ja luomualan kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös tavanomaisen tuotannon suoramyynnin kehittämiseen.

Suuria luomuviejiä ei Suomessa ole

Suomen luomuviennin ongelmana on puolestaan volyymien pienuus ja suurten vientiyritysten puuttuminen. Näin todetaan Pro Luomun ja ProAgrian verkkosivujen tausta-artikkeleissa, jotka on julkaistu kevään 2018 aikana.

Suomesta viedään luomuraaka-aineita ja -lopputuotteita 10-15 miljoonalla eurolla. Siitä suurimman osan muodostaa kaura. Luomua vievät yritykset ovat kuitenkin pieniä ja suuria luomutuotteiden vientiyrityksiä Suomessa ei ole.

Luomutuotteita vie Suomesta tällä hetkellä noin 60 yritystä, joista 4–5 vastaa suurimmasta osasta vientiä. Ykkösartikkeli on jo pitkään ollut luomukaura ja siitä jalostetut tuotteet kuten hiutaleet ja jogurttityyppinen kauravälipala. Luomuviennistä noin viidesosa on raaka-aineita, enimmäkseen viljaa.

Muita Suomesta vietäviä luomutuotteita ovat esimerkiksi ruis-, vehnä- ja perunajauho, leipä, ruislastut, luonnonmarjat, laktoositon maito, lakritsa, suklaa, rypsiöljy sekä eksoottisempina tuotteina shiitakesienet ja koivumahla.

Oikaisu: artikkelissa sanottiin, että luomutuotteiden vienti jäisi alle 100 miljoonan euron. Vienti on kuitenkin vain 10-15 miljoonaa euroa.

JAA