Päämainos

LVM ja VR neuvottelevat tulevista hankinnoista

Nykyinen osto- ja velvoiteliikenne ovat voimassa aina joulukuulle 2020 saakka.

21.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR neuvottelevat uudesta henkilöjunaliikenteen palveluiden hankinnasta vuoden 2020 jälkeiseen tilanteeseen. Nykyinen ostoliikennesopimus ja velvoiteliikenne ovat voimassa joulukuulle 2020. 

Vaikka keskustelut ovat vasta käynnistymässä, tulee seuraava hankintakokonaisuus sisältämään vähintään nykyisen junavuorojen tarjonnan. Päätöksiä hankinnoista on tarkoitus tehdä myöhemmin tämän vuoden aikana.

VR Group tiedotti asiasta 18.2.

Ostoja 30 miljoonalla

Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa VR:ltä vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla kaupallisesti kannattamatonta ostoliikennettä, joka muodostuu pääosin Etelä-Suomen taajamaliikennealueen Sm2- ja Sm4-kalustolla liikennöitävistä lähijunavuoroista sekä kiskobussiliikenteestä kaukoliikenteen hiljaisemmilla reiteillä.

Lisäksi VR harjoittaa palveluvelvoitteen mukaisesti kannattamatonta liikennettä, johon kuuluu muun muassa säännöllinen Lapin yöjunaliikenne. Henkilöjunaliikenteen hankinnat täydentävät VR:n markkinaehtoista tarjontaa, joka muodostaa suurimman osan junaliikenteestä. 

JAA